VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Štěchovice


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Dne 26.srpna 1865 byla na Vltavě oficiálně zahájena pravidelná lodní plavba mezi Prahou a Štěchovicemi. Fotografie zachycuje slavnostně vyzdobenou paroloď "Praha" při připlutí do Štěchovic. Zahajovací plavba proběhla zcela bez závad a za krásného počasí. Parník kormidloval pan Josef Tater ze Štěchovic. Reprodukce fotografie. Foto Jindřich Eckert.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na Štěchovice pořízený před rokem 1911. Všímavý pozorovatel si jistě všimne, že na pohlednici ještě nestojí štěchovický kostel. Jeho stavba započala v roce 1911 a dokončen byl 7. 12. 1913. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner Štěchovice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Stejnými místy se přijíždí od Davle do Štěchovic i v současnosti. Silnice je však trochu modernější a Štěchovice se taky "mírně" změnily. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1909. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na parníky "Franz Josef I." a "Ferdinand I. Dobrotivý" kotvící ve Štěchovicích před restaurací U Parolodi. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1907. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner Štěchovice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Parník "Franz Josef I." kotvící u přístaviště ve Štěchovicích. V pozadí, na protějším břehu, je dobře patrné přístaviště parolodí na Brunšově. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1912. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na štěchovické nábřeží od Brunšova. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1907. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Štěchovice na počátku 20. století. V popředí regulovaná říčka Kocába. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner Štěchovice. Archiv V.P.


BRUNŠOV
BRUNŠOV

Paroloď "Primátor Dittrich" (1891-1951) kotví u přístaviště na Brunšově. V pozadí, na protějším břehu, se rozkládala zahradní restaurace Viléma Veselého. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1906. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na Brunšov a Štěchovice s tehdy ještě zcela novým kostelem. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner Štěchovice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na Štěchovice směrem k Davli. V pozadí na protějším břehu - Brunšov. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na Štěchovice směrem k Davli. Mezi Štěchovicemi a Brunšovem tehdy ještě nestál silniční most, který byl otevřen až 20. 5. 1939. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1936. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Na konci 20. let 20. století panoval ve Štěchovicích poměrně čilý stavební ruch. Bylo zde budováno nové nábřeží, zcela nově byl také řešen přístav pro nákladní lodě a zaústění říčky Kocáby do Vltavy. Práce byly ukončeny v létě 1930. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

V popředí právě dokončený Štěchovický most. V pozadí je dobře patrné staveniště Štěchovické přehrady. Stavba přehrady oficiálně započala 4. 11. 1937 slavnostním předáním staveniště firmě Hlava-Lanna, které byly práce zadány. Předání provedl osobně Ing. Bartovský s úředníky ministerstva veřejných prací a ředitelství vodních cest. Reprodukce dobové pohlednice pravděpodobně z roku 1939. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na Štěchovice ze skal na pravém břehu Vltavy. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


BRUNŠOV
BRUNŠOV

Jedna z parolodí PPS se blíží ke koncové stanici své trati. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Parník "Roudnice n./L." ve Štěchovicích. V pozadí hotel a restaurace U Parolodi. Dnes bohužel nefunkční a ve značně zchátralém stavu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Vory, kotvící ve Štěchovicích, čekají na odtažení lodí dále ku Praze. Reprodukce dobové pohlednice z přelomu 30. a 40. let. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na most ve Štěchovicích a čilý ruch panující u přístaviště parníků, nalézající se před restaurací U Parolodi. Reprodukce dobové pohlednice z přelomu 30. a 40. let. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na poválečné Štěchovice se znovu ožívajícím turistickým ruchem, což bezesporu dokládá doslova rej parolodí u štěchovického přístaviště. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1946. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na Štěchovice s přístavištěm a novým mostem. Stavba přístaviště a s tím spojené regulační práce na štěchovických nábřežích byly dokončeny v létě 1930. Reprodukce dobové pohlednice z přelomu 30. a 40. let. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Partie na Vltavě nad Štěchovicemi pojmenovaná "Na Buku" uzavírala Svatojánské proudy. Přímo na tomtom místě vyroste v budoucnu Štěchovická přehrada. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1935. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na centrum turistického ruchu ve Štěchovicích. Budova na fotografii zcela vlevo patří oblíbenému hostinci U Císařů, jehož ruiny definitivně smetla ze světa až velká povodeň v roce 2002. Reprodukce dobové pohlednice ze 40. let. Archiv V.P.


BRUNŠOV
BRUNŠOV

Pohled na Brunšov v době, kdy ho ještě nespojoval se Štěchovicemi betonový silniční most. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na kostel ve Štěchovicích. V pozadí je dobře patrná vltavská partie Dolní Buk, kde již v nedaleké budoucnosti začne vyrůstat Štěchovická přehrada. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na Štěchovice ze stráně nad Dolním Bukem. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1925. Archiv V.P


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Původní podoba restaurace U Parolodi ve Štěchovicích. Ve druhé polovině 20. let byla v souvislosti s výstavbou silnice budova radikálně přestavěna do dnešní podoby. Spodní patro se dostalo až pod úroveň dnešní vozovky, taneční sál se stal přízemím a celá budova byla nadstavěna o terasy. Reprodukce dobové fotografie z 20. let. Foto Josef Dvořák. Archiv rodiny Dvořákovy.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Parník Labe kotví ve Štěchovicích před restaurací U Parolodi, která byla v té době již provozována družstvem Jednota. Reprodukce dobové fotografie ze dne 2.9.1956.. Foto Josef Dvořák. Archiv rodiny Dvořákovy.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Parník Praha kotví před restaurací U Parolodi ve Štěchovicích. Reprodukce dobové pohlednice z válečných let. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na kotviště parníků ve Štěchovicích z terasy hotelu a restaurace U Parolodi. Reprodukce dobové pohlednice ze 30. let. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Detailní záběr na jízdní řád Pražské Paroplavební Společnosti z přelomu 30. a 40. let, který stál vedle budovy vyhlášené restaurace U Parolodi ve Štěchovicích. Reprodukce záběru z filmu "Poslední dny Svatojánských proudů" (1939).


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Parník Praha, kotvící v přístavišti před hotelem U Parolodi ve Štěchovicích. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Parník Labe se u mostu ve Štěchovicích otáčí před zpáteční cestou do Prahy. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Paroloď "Hradčany" manévruje u přístaviště ve Štěchovicích. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Jedna z parolodí PPS, zakotvená ve Štěchovicích před restaurací U Parolodi. Jedná se o tzv. "loď utonulých", smuteční parník, vypravovaný spolkem Vltavan každoročně v den památky zesnulých (na Dušičky) asi od r. 1932. Při této příležitosti se každoročně kladou věnce k soše Vltavy u mostu Legií v Praze. Reprodukce dobové fotografie z let 1935 - 37. Foto Josef Dvořák. Archiv rodiny Dvořákovy.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na Štěchovice ze silnice vedoucí po levém břehu od Davle. Před výstavbou tzv. povltavské silnice byla tato komunikace běžně zaplavována při každém významnějším zvýšení hladiny Vltavy, což činilo obyvatelům obce a okolí značné problémy. Produkce dobové fotografie pořízené v 2. ½ 20. let. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Na jaře roku 1940 zasáhla Štěchovice velká ledová dřenice. O jejím rozsahu si můžete udělat představu z textu z druhé strany této pohlednice - "Srdečně Vás zdravíme a zároveň posíláme jeden obrázek s té ledové katastrofy co nám zde ta letošní zima natropila. Voda a ledy zde vzaly třináct obytných stavení. I hřbitov s rakvemi to zde vyplavilo. Někteří lidé zachránili jen holé životy. Kdo to neviděl tak si to nedovede vůbec představiti. Byli jsme se na to vše s V.... podívati. Zdraví Vás a veselé velikonoce přeje R.... ". Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.

  Zde k nahlédnutí další fotografie z ledová dřenice z jara 1940 ve Štěchovicích a na Sv. Kiliáně u Davle


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na monumentální dřevěnou konstrukci, sloužící k betonáži oblouků mostu ve Štěchovicích. Stavba mostu začala po dlouhých průtazích v 2. pol. roku 1937 a již na přelomu listopadu a prosince byla hotova betonáž patky mostu na levém břehu. Stavba byla ukončena v roce 1939. Ve své době šlo o unikátní technické řešení, při kterém je mostovka zavěšena na dvou dutých betonových obloucích. Most byl slavnostně otevřen dne 30.5.1939. Po válce byl pojmenován po presidentu Benešovi a opět otevřen dne 6.10.1946. Most stojí ve Štěchovicích dodnes a je bezesporu dominantou městečka. Reprodukce fotografie. Archiv městského muzea Netvořice.


BRUNŠOV
BRUNŠOV

Pohled na Brunšov ze Štěchovic od přívozu. Přesně na tomto místě vyroste v budoucnosti nová dominanta Štěchovic - obloukový betonový most. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 30. let. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích byl vystavěn v letech 1911 - 1913 dle projektu architekta Kamila Hilberta a z daru mecenáše Matěje Rady. Slavnostně vysvěcen byl 23.10.1915. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Partie zvaná "V Topolích" vznikla ve Štěchovicích kousek pod Dolním Bukem na místě bývalého vltavského ostrova. Pohled od topolů k Dolnímu Buku. Reprodukce dobové pohlednice z let 1910 - 1920. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na Štěchovice z partie V Topolích. Tato místa byla tehdy naprosto nezastavěna a byla hojně využívána k dětským hrám a pro pasení dobytka. Reprodukce dobové pohlednice z let 1910 - 1920. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na vltavskou partii Dolní buk nad Štěchovicemi. Po mnoha úvahách a několika projektech bylo nakonec pro stavbu přehrady na Vlatvě vybráno právě toto místo. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.

  Zde k nahlédnutí článek o projektu uvažované přehrady ve Svatojanských proudech u Štěchovic z roku 1922


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Pohled na staveniště přehrady nad Štěchovicemi. Fotografie zachycuje stav prací pravděpodobně v roce 1941. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Přehrada u Štěchovic měla zvednout hladinu Vltavy za hrází o 20 metrů. Pro potřeby plavby byla v projektu přehrady navržena u pravého břehu plavební komora se třemi vzpěrnými vraty. Použití vzpěrných vrat při rozdílu hladin 20 m je značně nezvyklé a dodnes se jedná o nejvyšší plavební komoru v ČR. Fotografie zachycuje čilý pracovní ruch na rozestavěné plavební komoře. Reprodukce dobové fotografie asi z roku 1943. Archiv rodiny Dvořákovy.


ŠTĚCHOVICE
ŠTĚCHOVICE

Štěchovická přehrada s elektrárnou v konečném stadiu výstavby. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.