VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Štěchovice


Ledová dřenice z jara 1940 ve Štěchovicích a na Sv. Kiliáně u Davle


Od poloviny prosince 1939 trvaly silné mrazy až do poloviny února 1940. Vlivem vyšších teplot v průběhu dne začala od poloviny února pomalu rozmrzat půda. Do poloviny března stačilo rozmrznout asi 10 cm. Současně napadlo velké množství sněhu. Při jeho pomalém a v noci přerušovaném tání byla půda brzy vodou nasycena, takže podstatná část vody z tání sněhu odtékala do toků. Koncem prvé poloviny března nastala obleva a došlo k velkému a rychlému rozvodnění toků. V důsledku zamrzlé hladiny jezera přehrady ve Vraném nad Vltavou nemohly být ledové kry o tloušťce až 120 cm vodou volně unášeny a došlo k jejich hromadění na konci vzdutí vranského jezera u Štěchovic. Dne 14. března 1940 došlo k úplnému zatarasení řeky ledovými krami a v důsledku toho došlo ve Štěchovicích k zvýšení hladiny Vltavy oproti normálu o 9,40 m. Ledová dřenice zasáhla téměř polovinu Štěchovic a několik stavení ledové kry srovnaly se zemí. Taktéž staveniště přehrady nad Štěchovicemi bylo značně poničeno. Ještě téhož dne postoupila ledová bariéra až k Ostrovu u sv. Kiliána. Voda za bariérou začala opět stoupat a nadnesla ledy, které prorvaly státní silnici u hřbitova. 15. března 1940 bylo již celé údolí při Ostrově zatopeno a zavaleno ledovou masou. Na kritickou chvíli, kdy se daly ledy opět do pohybu, upozornil hlas hasičské trubky. Se zemí bylo tehdy zcela srovnáno několik domů, hřbitov byl místy zavalen bahnem až do výše dvou metrů a provoz na silnici z Davle do Štěchovic byl přerušen ještě několik týdnů po katastrofě. Naplavené ledové kry zcela roztály až během měsíce května. Škoda v obci Štěchovice dosáhla výše 8 mil. korun, na staveništi přehrady 4 mil. korun. Ředitelství pro stavbu vodních cest jako stavebník vranského zdymadla vykoupilo asi 50 objektů. Některé níže položené objekty byly později rozbořeny anebo postaveny jinde, jiné byly přestavěny a zvýšeny a na některé uvalena služebnost, podle které majitelé se zavázali zůstati tam s domy na vlastní nebezpečí.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na staveniště Štěchovické přehrady zavalené ledovými krami. Celá událost do jisté míry zpomalila postup prací. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Fotografie zachycující staveniště přehrady ve Štěchovicích společně s částí levého břehu, tedy místo kde se nachází staveniště budovy elektrárny. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Františka Strnada.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na obce Štěchovice a Brunšov již po odchodu ledů. Tehdy ještě novotou zářící most přečkal katastrofu kupodivu zcela bez úhony. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv městského muzea Netvořice.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Pohled z mostu na budovy stojící na štěchovickém nábřeží. V levé části obrázku jsou dobře vidět kusy ledu vysoké téměř jako dospělý člověk. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Ledovému běsnění neunikla ani Chroustova loděnice ve Štěchovicích. Lodice na obrázku leží na mostě přes říčku Kocábu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Celkový pohled na Chroustovu loděnici zavalenou ledovými krami. V pravé části obrázku se rozkládají zahrady obyvatel Štěchovic, poseté kusy ledu a naplavenými troskami. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv městského muzea Netvořice.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Štěchovický kostel přečkal katastrofu bez úhony. Zato škola, tehdy jen 3 roky stará, takové štěstí neměla. V pozadí se rozkládá staveniště přehrady. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv městského muzea Netvořice.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Budova restaurace U Richtrů byla ledem doslova zavalena. Pohled z nového mostu, který náporu ledu odolal. Reprodukce dobové fotografie. Archiv rodiny Dvořákovy.


ŠTĚCHOVICE / dřenice 1940
ŠTĚCHOVICE

Ledové kry ležící na nábřeží ve Štěchovicích na levém břehu - před vjezdem na most. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


SV. KILIÁN / dřenice 1940
SV. KILIÁN

Partie u sv. Kiliána u Davle se stala jedním ledovým polem. Pohled směrem ke Štěchovicím. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv městského muzea Netvořice.


SV. KILIÁN / dřenice 1940
SV. KILIÁN

Budova Spilkovy restaurace ve sv. Kiliánu u Davle náporu ledových ker neodolala. Restauratér Jan Spilka s rodinou zachránil na poslední chvíli holý život. V pozadí je dobře vidět davelský Ostrov zcela zavalený ledem. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv městského muzea Netvořice.


SV. KILIÁN / dřenice 1940
SV. KILIÁN

Budova fary ve sv. Kiliánu u Davle. V pozadí zbytky budovy Spilkovy restaurace. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


SV. KILIÁN / dřenice 1940
SV. KILIÁN

Ledová bariéra před kostelem sv. Kiliána. Zcela zdemolovanou silnici Štěchovice - Davle právě obhlíží uniformovaný strážník. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


SV. KILIÁN / dřenice 1940
SV. KILIÁN

Davelský hřbitov posetý krami a zdemolovaný ledovou dřenicí. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


SV. KILIÁN / dřenice 1940
SV. KILIÁN

Hřbitov ve Sv. Kiliáně u Davle zcela zdemolovaný ledovou dřenicí. V pozadí, na protějším břehu, stojí hostinec Mandát obklopený ledovými krami. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv rodiny Dvořákovy.