VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

o projektu GALERIE literatura odkazy kontakt
Pár tipů na zajímavé knihy a další literaturu, která by ve vaší "povltavské knihovničce" určitě neměla chybět. Některé tituly si můžete běžně koupit přímo v knihkupectvích, jiné již jen sem tam v antikvariátech. Některé lze bez problémů zapůjčit v knihovnách...


Zmizelá Vltava
Zmizelá Vltava

Pokud vás tyto internetové stránky zaujaly, doporučuji Vám ke studiu knihu Zmizelá Vltava autora Jana Čáky. Jedná se o "Bibli" pro všechny zájemce o Vltavu. Tato knížka mne do značné míry inspirovala při tvorbě tohoto webu. Celé tyto mé internetové stránky jsou vlastně jakousi fotografickou přílohou k této publikaci (v knize najdete hlavně kresby - paradoxně většinou překreslené z fotek a pohlednic). Mimo jiné kniha obsahuje podrobný popis toku Vltavy z Týna nad Vltavou až do Štěchovic se spoustou obrázků a mapek. Jedná se o to nejlepší, co lze ke studiu staré Vltavy doporučit!

ISBN 80-85642-26-3


Vltava
Vltava

Dnes již téměř kultovní knížka všech fanoušků staré Vltavy. Kniha s jasným názvem "Vltava", od autora Emanuela Chalupného, vyšla sice již roku 1914 (2. vydání v roce 1924), ale ještě dnes na ni lze sem tam v některých antikvariátech narazit. Jedná se o cestopis, pojednávající o prázdninové plavbě tří studentů na vorech po Nežárce, Lužnici a Vltavě. Vřele doporučuji!

ISBN není uvedeno


Ottovy Čechy díl II. - Vltava
Ottovy Čechy díl II. - Vltava

Druhý díl edice Ottovy Čechy s názvem Vltava vyšel v roce 1884. Jde již o klasické dílo zabývající se naší národní řekou. Publikace postihuje Vltavu od jejího pramene na Šumavě až po soutok s Labem u Mělníka. Text popisuje nejen samotnou řeku a krajinu kolem ní, ale předkládá i historii a popis vybraných lokalit neoddělitelně se vztahujících k vývoji našeho státu a národa. V publikaci naleznete řadu nádherných ilustrací od autorů jako Karel Liebscher, Antonín Levý a dalších. Publikaci je možné dodnes sehnat ve vybraných antikvariátech.

ISBN není uvedeno


Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů

Obsáhlá, obrazová, populárně naučná monografie o historii Svatojánských proudů s řadou nikdy nepublikovaných fotografií a dalších materiálů spojených s touto historicky významnou lokalitou a později populárním prvorepublikovým výletním místem. Autorem publikace je fotograf a sběratel fotografií zaniklé Vltavy Vojtěch Pavelčík. Kniha je výsledkem více jak deset let trvajícího zájmu autora o téma Svatojánské proudy. Kniha bude k dispozici během podzimu 2024. Bližší info o knížce zde

ISBN 978-80-905580-5-2 / 978-80-904857-5-4


Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl
Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl

Bude doplněno.

ISBN 978-80-88446-05-7


Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl
Kudy plyne Vltava

Bude doplněno.

ISBN 978-80-7675-130-9


Vltava - proměny historické krajiny
Vltava - proměny historické krajiny

Knižní monografie vydaná ke stejnojmennému projektu realizovanému na ČVUT a UK v letech 2019-2022. Na bezmála 300 stranách je Vltava i okolní krajina kolem ní zkoumána hned z několika pohledů. Najdete zde kapitolu o zajímavých mapách Vltavy a jejich digitálním zpracování, pohled na řeku očima hydrologa i sběratele historických pohlednic. Nechybí informace o významných vodních dílech a historii jejich vzniku i využití a proměny krajiny kolem řeky. Nedílnou součástí publikace je i 18 kapitol představujících výběr z nejzajímavějších zaniklých (ale i jen částečně proměněných) lokalit v prostoru jednotlivých vodních děl vltavské kaskády. Vše doplněno množstvím unikátních fotografií zaniklé řeky, včetně dalších zajímavých materiálů. Vkusná grafická úprava i kvalitní zpracování. Publikace by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o Vltavu, ale i regionálního patriota. Publikaci formátu 30x30 cm vydalo ČVUT v limitovaném nákladu 600 ks v roce 2022. Knížku je možné objednat zde.

ISBN 978-80-01-07084-0


Vltava - proměny historické krajiny / katalog
Vltava - proměny historické krajiny / katalog k výstavě

Katalog ke stejnojmenné výstavě, která probíhala v únoru a březnu 2022 v atriu stavební fakulty ČVUT v Praze. Výstava byla výstupem stejnojmenného pětiletého projektu zde realizovaného společně s Přírodovědeckou fakultou UK. Katalog až na několik výjimek přináší téměř kompletní sadu více něž 50 posterů na výstavě prezentovaných. Množství fotografií, ilustrací, grafů a mapek. Tištěná publikace byla vydána v nákladu pouhých 140 ks, její pdf verzi si je možné stáhnout zde.

ISBN 978-80-01-06948-6


Svatojanské proudy a zplavnění Horní Vltavy
Svatojanské proudy a zplavnění Horní Vltavy

Skvělá publikace bibliotékáře strahovského kláštera Cyrila Antonína Straky pojednávající o splavnění Vltavy a zejména pak Svatojanských proudů od nejstarších dob až do současnosti. Vzhledem k možnostem autora (archiv premonstrátů na Strahově), zde najdete zřejmě nejpodrobnější informace týkající se aktivit strahovského opata Kryšpína Fuka, dnes fandům Vltavy známého zejména díky jeho aktivitám ve Svatojanských proudech. Skvělá publikace pro všechny fandy Vltavy. Pokud se vám dostane do ruky, tak už nemusíte na Strahově nic hledat, Straka to již vše našel a vtělil do tohoto díla. Součástí publikace je i příloha s reprodukcí části Altmanova panoramatu Vltavy. Publikaci vydala v roce 1924 Česká akademie věd a umění v Praze.

ISBN není uvedeno


Přehrady ve Svatojanských proudech
Přehrady ve Svatojanských proudech

Skvělá publikace (nebo spíše sešit čítající 25 stran) pro všechny fandy přehrad a zaniklé Vltavy autora Josefa Bartovského. Jde o dílko, které představuje technické řešení tehdy ještě jen zamýšlených přehrad ve Svatojanských proudech. Jedná se zde tedy o dnešní přehradu Štěchovice a Slapy ovšem v podobě, v které nebyli nikdy realizovány. Množství obrázků, plánků a nákresů uvažovaných vodních děl + přiložená mapka s podobou uvažované podoby celé vltavské kaskády. Publikaci vydalo v roce 1926 Řiditelství pro stavbu vodních cest v Praze. Publikace se dnes dá sehnat jen velmi těžce, naleznete ji však ve fondech, některých technicky zaměřených knihoven.

ISBN není uvedeno


Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou

Obrazová publikace, zachycující na historických fotografiích, krajinu a život v širokém kraji kolem soutoku Vltavy se Sázavou. Páteří publikace jsou fotografie z obcí Měchenice, Davle, Štěchovice a Slapy. Veškeré fotografie byly pořízeny v 1. polovině 20. století a jejich autorem je davelský fotograf Josef Dvořák. Na 296 stranách najdete přes 260 dobových černobílých fotografií. U každého snímku je uveden krátký popisek v rozsahu 5 – 10 vět. Knihu doplňuje krátká biografie fotografa Josefa Dvořáka a stručné pojednání o historii fotografie a pohlednice v českých zemích do roku 1945. Knihu sestavil a opatřil texty Vojtěch Pavelčík. Knížka vyšla v říjnu 2009 v nakladatelství Mladá fronta. Další informace o knížce naleznete třeba zde.

ISBN 978-80-204-2106-7


Střípky z historie Vraného nad Vltavou a okolí
Střípky z historie Vraného nad Vltavou a okolí

Úžasná publikace autorek Pavlíny Kourové a Natálie Lupienské vydaná spolkem Stará škola, z.s. v dubnu 2022. Jak již název napovídá jedná se o publikaci o historii Vraného nad Vltavou. Nejde však o historii Vraného od počátku věků do současnosti, ale spíše o kapitoly z historie obce řekněme z 19. a 1. poloviny 20. století. Vše doplněno množstvím často zcela neznámých fotografií a ilustrací. Autorky si daly tu práci a „vytěžily“ jak místní pamětníky, tak dostupné archivní materiály. Z publikace se tak dozvíte množství informací, které nikde jinde nenajdete. Kniha je moc pěkná a je vidět, že se na ni nešetřilo. Krásné a poctivé zpracování odpovídající současné představě o kvalitní regionálně zaměřené publikaci. Skvělé a gratuluji k realizace!

ISBN 978-80-11-01139-0


Zaniklé Podskalí / Vory a lodě na Vltavě
Zaniklé Podskalí / Vory a lodě na Vltavě

Skutečně reprezentativní obrazová publikace autora Jan Jungmanna vydaná v produkci Muzea hlavního města Prahy v roce 2005. Velice pěkně zpracovaná knížka doslova nacpaná překrásnými a v mnoha případech unikátními fotografiemi. Kniha je rozdělena na několik částí z nichž první dokumentuje podobu a život v zaniklém Podskalí, další pak nákladní plavbu na střední a dolní Vltavě a Pražskou osobní paroplavbu. Tato knížka by rozhodně neměla chybět v knihovně žádného příznivce staré řeky a milovníka starých obrázků.

ISBN 80-85394-49-9


Pražské výletní restaurace
Pražské výletní restaurace

Tato publikace byla vydána k stejnojmenné výstavě konané s velkým úspěchem v Muzeu města Prahy na přelomu let 2010 a 2011. Ač by se mohlo zdát, že tematicky s Vltavou příliš nesouvisí, opak je pravdou. Ono totiž spousta těch „výletních restaurací“ nebylo přímo v Praze, ale i kolem Prahy a hodně jich bylo také kolem Vltavy. Nenajdete zde rozhodně všechny, to by musela být knížka opravdu hodně tlustá, ale to hlavní zde je. Vše doplněno množstvím obrázků. Velice pěkně zpracováno. Autorem knihy je Tomáš Dvořák a v roce 2010 ji vydalo Muzeum Hlavního města Prahy.

ISBN 978-80-85394-78-8


Vltavské ostrovy v Praze
Vltavské ostrovy v Praze

Pěkná publikace autorek Dany Fialové, Michaely Steyerové a Evy Semontánové vznikla jako doplňující materiál k výstavě o pražských ostrovech, která byla ke shlédnutí na podzim 2014 v prostorách Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Naleznete stručnou historii všech pražských ostrovů, jejich současnost i možnosti jejich dalšího využití a rozvoje. Vše doplněno fotografiemi a mapami. Publikaci vydala Česká geografická společnost v roce 2015.

ISBN 978-80-905642-2-0


Lipno - krajina pod hladinou
Lipno - krajina pod hladinou

Nádherná, výpravná publikace autorů Petra Hudičáka, Zdeny Mrázové a Jindřicha Špinara vyšla v roce 2016 a vydal ji Českokrumlovským rozvojový fond. Něco takového zde rozhodně chybělo. Skvělé zpracování, krásné fotografie i grafická úprava... Nemám co bych vytknul! Jak již název napovídá jedná se o publikaci popisující krajinu zaniklou po napuštění přehrady Lipno. Vše doplněno nádhernými dobovými fotografiemi z ateliéru Seidel, zajímavým a smysluplným textem, nechybí mapky, letecké snímky ani krásné záběry na současnou krajinu a jezero. Skvělé!

ISBN 978-80-905916-5-3


Posázavský Pacifik - z Prahy do Čerčan a Dobříše na starých pohlednicích
Posázavský Pacifik - z Prahy do Čerčan a Dobříše na starých pohlednicích

Krásná publikace o Posázavském Pacifiku autorů Karla Černého, Jakuba Džurného a Martina Navrátila. Ač by se mohlo zdát, že kniha je zaměřena na region posázavský, není to zcela pravda. On ten Pacifik totiž vede z Prahy až do Davle kolem Vltavy a tak je v knize co k vidění i pro zájemce o Vltavu. Naleznete zde množství krásně reprodukovaných dobových fotografií, pohlednic a dokumentů. Vše doplněno stručným popisem. Krásná kniha! Publikaci v roce 2013 vydalo nakladatelství Tváře.

ISBN 978-80-905495-3-1


Vltava v proudu času
Vltava v proudu času

Velice pěkná knížka autora Jana Kuthana a fotografa Martina Steckera vydaná v červenci 2006 Městským muzeem v Sedlčanech. Knížka popisuje tok Vltavy od Žďákova až k Živohošti a zachycuje ji od pravěku až do současnosti. Knížka je vybavena překrásnými současnými fotografiemi pana Steckera a množstvím unikátních historických fotografií. Vše doplňují působivé texty pana Kuthana. Najdete zde zajímavé informace o historii povltaví jinde zatím nepublikované a všechny čtenáře, kteří tento kraj ještě nenavštívili k návštěvě jistě navnadí. Knížku vřele doporučuji a jsem velice rád, že jsem do tohoto počinu mohl přispět několika kousky ze své sbírky.

ISBN 80-903679-1-7


Živohošťská farnost, její historie a současnost
Živohošťská farnost, její historie a současnost

Velice pěkná knížka mapující historii kraje spadajícího pod Živohošťskou farnost. Autorem této publikace je Ing. Miroslav Král a v roce 2007 ji vydal OÚ Chotilsko a Římskokatolická farnost Živohošť. Na OŮ v Chotilsku lze knížku také koupit. Knížka je velice pěkným dílkem mapujícím historii obcí v tomto zapomenutém povltavském kraji. Dočtete se tady mnoho zajímavého o obcích Chotilsko, Čím, Moráň a mnoha dalších. Zvláštní část je věnována významným osobnostem tohoto kraje a zajímavostem přírodním i stavebním. Knížku vřele doporučuji, je významným přínosem k poznání bohaté a dnes téměř zapomenuté historie tohoto zajímavého regionu.

ISBN 978-80-239-9128-4


MORÁŇ - zaniklá ves při Vltavě
MORÁŇ - zaniklá ves při Vltavě

Jde o obrazovou, historicko-vlastivědnou publikaci o vsi zaniklé po napuštění Slapské přehrady. Kniha se snaží pomocí dobových fotografií, map, dokumentů a doplňujících textů přiblížit veřejnosti zaniklou osadu Moráň (okres Příbram, obes Čím), po které se do dnešních dnů nedochoval ani ten místní název v mapách. Knížku sestavil a v létě 2011 vydal Vojtěch Pavelčík. Další informace o knížce včetně kompletního náhledu naleznete zde.

ISBN 978-80-904857-0-9


MORÁŇ - zaniklá ves při Vltavě / dodatek
MORÁŇ - zaniklá ves při Vltavě / dodatek

Kniha po grafické i obsahové stránce navazuje na již dříve vydanou publikaci Moráň – zaniklá ves při Vltavě. Knihu doplňuje o nově získané materiály a zpřesňuje některé skutečnosti v původní knize uvedené. Hlavní část této publikace tvoří unikátní a doposud nepublikovaný soubor šestnácti fotografií z Moráně z léta 1953. Nedílnou součástí publikace je i popis a fotodokumentace akce, při které byl v letech 2012-13 v zatopené osadě Moráni nalezen, a posléze ze dna i vyzvednut barokní podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého, která v osadě původně stávala. Kniha je neprodejná a je vydána v limitovaném nákladu 400 kusů, každý exemplář je ručně očíslovaný. Knížku sestavil a na jaře 2014 vydal Vojtěch Pavelčík. Další informace o knize naleznete zde.

ISBN 978-80-904857-2-3


Z historie staré Vltavy v okolí Chotilska
Z historie staré Vltavy v okolí Chotilska

Tato publikace vlastně vznikla jako průvodce expozicí po historii střední Vltavy, které je od jara 2013 instalována v muzeu a infocentru v Chotilsku. Přesto se však nejedná o žádnou brožurku, ale skutečnou vázanou knihu plnou zajímavých obrázků a mapek. Autorem publikace je ředitel muzea v Příbrami pan Josef Velfl a knížku vydala v roce 2013 obec Chotilsko.

ISBN 978-80-260-4202-0


Opevnění v okolí Prahy
Opevnění v okolí Prahy

Knížka detailně popisující dnes již téměř zaniklou pevnostní linii budovanou v letech 1937-1938 za účelem obrany Prahy před případným vpádem německé armády. "Pražská čára", jak se tato pevnostní linie také nazývala, se na svém severním okraji dotýkala toku Vltavy u Mělníka a na jižním okraji, u Slap n./Vlt., navazovala na tzv. "Vltavskou Čáru", což byla pevnostní linie táhnoucí se od Slap kolem Vltavy až do jižních Čech. Kniha je rozdělena na dvě části - textová část (A5) a obrazové přílohy (A4). Při přípravě této publikace byly použity všechny zatím dostupné dobové materiály včetně unikátních fotografií a leteckých snímků pořízených v letech 1938-1953. Bližší info o knize i s ukázkami zde.

ISBN 80-902964-6-9


Opevnění z roku 1938 – Postavení Vltava
Opevnění z roku 1938 – Postavení Vltava

Dlouho očekávaná a připravovaná publikace autora Radana Láška o prvorepublikovém opevnění v údolí Vltavy. Kniha vyšla v březnu 2011 v nakladatelství Codyprint. Jedná se o dvousvazkovou publikaci, přičemž první svazek formátu A5 obsahuje texty a ilustrace popisující celou linii opevnění budovanou v roce 1938 v údolí Vltavy. Druhý svazek formátu A4 je pak naplněn hlavně unikátními dobovými fotografiemi a leteckými snímky popisovaných lokalit. Grafickou úpravou i celkovým zpracováním publikace navazuje na již dříve vydanou knihu o opevnění Prahy. Pro každého fandu historie a staré Vltavy je tato kniha nezbytností. Jedná se o výjimečné dílo jak svým rozsahem tak zpracováním. Bližší info o knize i s ukázkami zde.

ISBN 978-80-903892-1-2


Slapy - průvodce po přehradě pro potápěče a rekreanty
Slapy - průvodce po přehradě pro potápěče a rekreanty

Zajímavá brožura autora Davida Vondráška vydaná v roce 2001 v nakladatelství Grafa. Autor je nadšený potápěč a vodní záchranář a tomu také samozřejmě odpovídá obsah této publikace. Najdete zde popis nejatraktivnějších potápěčských lokalit na slapské přehradě včetně názorných mapek. Dozvíte se také něco o historii těchto míst i celé slapské rekreační oblasti. Rozhodně zajímavé čtení i pro nepotápěče!

ISBN 80-902988-0-X


Vltava, po dně staré řeky
Vltava, po dně staré řeky

Již druhý počin potápěče a autora Davida Vondráška. Kniha vyšla v létě 2009 a o její vydání se postaral p. Ing. Ondřej Novák. V podstatě se jedná se o průvodce pro potápěče po zajímavých lokalitách na přehradních nádržích Orlí, Kamýk a Slapy. Jsou zde dopodrobna popsány zajímavé lokality pro potápění, přístup k nim i další potřebné informace. Nejedná se však o žádnou brožurku, jak by se mohlo zdát, ale o skutečnou knihu v pevné vazbě a formátu A4. Knížka je doplněna množstvím současných i historických fotografií a povídáním o historii popisovaných lokalit, takže si každopádně počtou i nepotápěči. Jako bonus je přiložena velká rozkládací mapa Vltavy od Zvíkova až po Slapy. Určitě doporučuji každému kdo se o Vltavu zajímá.

ISBN 978-80-254-4616-4


Kousek starých vltavských břehů
Kousek starých vltavských břehů

Velice milá knížka s názvem „Kousek starých vltavských břehů“ autora Jiřího Staňka spatřila světlo světa v nákladu pouhých 300 kusů. Vydána byla vlastním nákladem autora v roce 2008. Jedná se o úzce specializovanou obrazovou publikaci dokumentující místa zatopená Kamýckou vyrovnávací nádrží. Knížka je plná velice pěkných dobových fotografií a je doplněna zajímavým textem o historii Šefrovny, Žebrákova, Proudkovic, Břehů a ostatních samot v tomto úseku řeky. Vřele doporučuji!

ISBN není uvedeno


Sv. Jan Nepomucký, sochy při Vltavě
Sv. Jan Nepomucký, sochy při Vltavě

Kniha představuje sedm soch sv. Jana Nepomuckého, které se nalézaly a nalézají kolem toku střední Vltavy. Celou publikaci uvozuje stručná historie o životě a kultu tohoto nejpopulárnějšího českého světce. Ke každé soše je doplněn krátký popis a historie sochy. Nedílnou součástí knihy jsou současné fotografie soch i lokalit od autora celé publikace Vojtěch Pavelčíka. Ten je také autorem veškerých textů. V publikaci je možno najít i řadu historických fotografií z nichž některé jsou zde publikovány vůbec poprvé. Publikace je neprodejná a byla realizovaná jako zakázka pro Povodí Vltavy, státní podnik a vydána byla v souvislosti s konáním akce Socha pod vodou.

ISBN 978-80-904857-1-6


Socha pod vodou
Socha pod vodou

Publikace věnovaná zajímavému projektu potápěčské skupiny Willyteam a sochaře Petra Váni. V rámci tohoto projektu byla sochařem Petrem Váňou zhotovena pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého a z iniciativy a za spolupráce potápěčů byla umístěna na dno Slapské přehrady, přímo na místo kde původně stávala socha sv. Jana Nepomuckého v někdejších Svatojanských proudech. Jde o obrazový dokument zachycující momenty z realizace celého projektu. Kniha je neprodejná v roce 2012 vyšla za podpory mnoha sponzorů a z iniciativy sochaře Petra Váni.

ISBN není uvedeno


Stavba dřevěných nákladních lodí v loděnici Jan Šílený v Týně nad Vltavou
Stavba dřevěných nákladních lodí v loděnici Jan Šílený v Týně nad Vltavou

Tuto skvělou publikaci vydalo na sklonku roku 2013 město Týn nad Vltavou a na jejím vzniku se podílela trojice autorů Václav Šílený, Rudolf Kostelecký a Miroslav Hubert. Knížka se specializuje na historii stavby šífů v loděnici Šílených v Týně. Téma je zde podáváno vyčerpávajícím způsobem, takže teoreticky se podle knihy můžete postavit i vlastní šíf. Publikace je doplněna množstvím fotografií a reprodukcí souvisejících dokumentů a plánků. Pro každého zájemce o Vltavu jistě velice vhodný počin do knihovny.

ISBN 978-80-260-5392-7


Stavba a plavba šífů na Vltavě
Stavba a plavba šífů na Vltavě

Zajímavá publikace autorů Jiřího Svobody a Nikolaje Savického vydaná v roce 2021 Národním zemědělským muzeem v Praze. Jak již název napovídá, tak publikace se věnuje problematice stavby dřevěných šífů a jejich plavbě na Vltavě. Množství zajímavých a v širších souvislostech prezentovaných informací k ne až tak často řešenému tématu. Trochu škoda, dle mého soudu, za textovou částí mírně pokulhávajícímu obrazovému doprovodu. Každopádně pro všechny zájemce o zaniklou Vltavu určitě moc zajímavá publikace. Mám ji taky a jsem za ni rád!

ISBN 978-80-88270-20-1


Umění paroplavby po řece Vltavě, 1865-2016
Umění paroplavby po řece Vltavě, 1865-2016

Publikace kolektivu autorů pod vedením pana Nikolaje Savického pojednává nejen o historii paroplavby na Vltavě, ale zajímavým způsobe ji propojuje s českým výtvarným uměním. Dozvíte se zde tedy nejen fakta z historie paroplavby, ale nahlédnete i do oblasti s technikou často příliš nespojovanou. Publikace představuje výběr z často ne příliš známých uměleckých děl (převážně obrazů) na kterých je paroplavba zachycen a nebo jim byla inspirací. Kniha navazuje na podobně netradičně koncipovanou výstavu konanou v NTM v Praze ku příležitosti výročí 100 let paroplavby. Publikaci vydalo ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT a PPS a.s. v roce 2015 vydavatelství Karel Mařík.

ISBN 978-80-7431-156-7


Historie voroplavby v Čechách
Historie voroplavby v Čechách

Publikace autora Jiřího Svobody vydaná v roce 2017 nakladatelstvím Professional Publishing s.r.o. za spolupráce spolku Vltavan Čechy a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Kniha poměrně podrobně mapuje vývoj voroplavby na našem ůzemí a popisuje i stavbu a technologii vázání vorů a jejich plavení. Nechybí plavecké písničky, přehled plavecké terminologie a další zajímavosti. Kniha by si určitě zasloužila výpravnější obrazovou dokumentaci, ale jinak určitě skvělá publikace.

ISBN 978-80-88260-05-9


Historie pražské paroplavby
Historie pražské paroplavby

Velice zajímavá knížka vydaná v roce 2008 Pražskou paroplavební společností. Knížku sestavil pan František Vichta, velký fanda a znalec paroplavby a to nejen té vltavské. Najdete zde kompletní a podrobnou historii pražské paroplavby od jejich prvopočátků až do současnosti. Kniha je plná fotografií, plánů a tabulek. Vše velice poutavě provedeno. Knížka bohužel nelze nikde moc sehnat, ale třeba na pokladně PPS ji mají určitě. Rozhodně doporučuji!

ISBN 80-7339-124-4


Osobní lodě na Vltavě - 1865-1985
Osobní lodě na Vltavě - 1865-1985

Knížka o jejímž obsahu dostatečně vypovídá již její náze. Byla vydána nakladatelstvím NADAS v roce 1985 a sestavili ji pánové Ing Miroslav Hubert a Michael Bor. Najdete v ní vyčerpávající informace o provozu osobní dopravy po Vltavě a to jak na hostorických parolodích tak na novodobých motorových lodích provozovaných na přehradních jezerech. Je zde třeba velice šikovný seznam vltavských parolodí a to se všemi jmény pod kterými byly provozovány. Velice šikovná knížka pro všechny zájemce o historii povltaví.

ISBN není uvedeno


Mezi Vltavou a Sázavou
Mezi Vltavou a Sázavou

Publikace byla vydána k příležitosti oslav 950 let obce Krňany. Najdete v ní nezvyklí pohled na historii kraje mezi soutokem Vltavy a Sázavy s přihlédnutím k historii Krňan. Nechybí kapitoly o vystěhování tohoto kraje v období 2. svět války. Určitě zajímavé je doposud nikde nepublikované povídání o Rudolfu Strimplovi, prvním průkopníku pěstování velkoplodých jahod u nás. Vše doplněno bohatou obrazovou dokumentací. Součástí publikace je i DVD s dokumentárním filmem Vystěhování. Publikaci sestavil Václav Šmerák a v roce 2011 ji vydalo občanské sdružení Mezi řekami.

ISBN 978-80-260-0384-7


Toulky mezi Vltavou a Sázavou
Toulky mezi Vltavou a Sázavou

Ač by se mohlo zdát, že jde o dalšího turistického průvodce po kraji mezi soutokem Vltavy a Sázavy, není tomu tak. Nenajdete zde žádné konkrétní popisky tras ani mapky. Jedná se spíše o tipy a povídání o zajímavých místech, lidech, událostech v tomto krásném kraji. Vše se samozřejmě točí kolem Vltavy. Knihu sestavil pan Václav Šmerák a v roce 2013 vydala Mladá Fronta. Velice milé čtení!

ISBN 978-80-204-2893-6


Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou
Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou

Volné pokračovaní bedekru Toulky mezi Vltavou a Sázavou vydaného v roce 2013. I zde naleznete další tipy na vycházky po zajímavých místech v tomto krásném kraji. Nechybí zajímavé čtení o osudech zdejších obyvatel, ale i významných osobností regionu. Knihu opět sestavil pan Václav Šmerák a v roce 2014 ji vydala Mladá Fronta.

ISBN 978-80-204-3284-1


Z Prahy do Svatojanských proudů
Z Prahy do Svatojanských proudů

Velice pěkný turistický průvodce, který vás ovšem provede nejen po trase Praha - Třebenice, ale také širokým okolím. Vše doplněno podrobným popisem tras a mapkami a také zajímavostmi z historie těchto míst. Publikaci sestavil Zdeněk Jirásek a v roce 2013 vydal ve svém nakladatelství Turistashop. Vřele doporučuji! Možno zakoupit zde.

ISBN 978-80-904480-1-8


Svatojánské proudy
Svatojánské proudy

Celkem zajímavým počinem je knížka starých pohlednic a fotografií ze Svatojánských proudů, kterou převážně ze své vlastní sbírky sestavili a vlastním nákladem v roce 2002 vydali Honza a Blanka Reichardtovi. Publikace obsahuje nejen fotky ze Svatojánských proudů, ale najdete zde taky něco ze Štěchovic, z Kocáby a taky samostatnou kapitolu o trampingu v této oblasti. Knížka je v dnešní době již trochu překonaná dalšími publikacemi, ale ve své době to bylo vlastně to jediné a první co bylo možné o Svatojanských proudech sehnat.

ISBN není uvedeno


Poselství Svatojanských proudů
Poselství Svatojanských proudů

Tato publikace vlastně není klasickou knížkou, ale vychází z textů staniční knihy, která byla v letech 1924-28 umístěna v hotelu Záhoří ve Svatojanských proudech. Tato kniha (a několik dalších) byla založena z podmětu Josefa Röslera Ořovského a v současnosti je vlastně takovou kronikou z počátku vodní turistiky a trampingu na Vltavě a ve Svatojanských proudech. Ne náhodou se tak v podtitulu publikace objevuje věta „Příspěvek k rané historii skautingu, vodáctví a trampingu středních Čech“. Text je doplněn o množství zajímavých obrázků a dalších poznámek autora. Autorem publikace je Ivan Hiawatha Makásek a v roce 2001 ji vydalo nakladatelství Ostrov.

ISBN 80-86289-17-6


Z Prahy do Štěchovic a Svatojanské proudy
Z Prahy do Štěchovic a Svatojanské proudy

Reprint turistického průvodce Svatojanskými proudy, který byl původně vydán roku 1905 v nakladatelství Pavla Körbera v Praze. Je to vlastně taková publikace pro fajnšmekry, protože tak, jak je lokalita v průvodci popisována, vlastně již od roku 1943 neexistuje. Jedná se tedy o vlastně o současné vydání historického průvodce. Každopádně je to však velice zajímavé čtení a pro ty z nás, kteří nemohou v žádném antikvariátě sehnat originál (shání se opravdu těžko) je to super náhrada. Publikaci k vydání připravil Zdeněk Jirásek a v roce 2013 vydal ve svém nakladatelství Turistashop.Vřele doporučuji! Možno zakoupit zde.

ISBN 978-80-904480-0-1


Lodě a plavba na střední Vltavě
Lodě a plavba na střední Vltavě

Sborník statí vydaný roku 2008 nakladatelstvím Mare-Czech a výhradně se týkajících historie plavby na střední Vltavě. Autorsky se na celé publikaci nejvíce podílel Miroslav Hubert následován dalšími pěti kolegy. Najdete zde zajímavé čtení o historii stavby lodí v Týně n./Vlt. a ve Štěchovicích, o organizování výletů na lodicích ve Svatojanských proudech, o trampingu na Vltavě a mnohé další. Všechno je to doplněno množstvím zajímavých a často zatím nepublikovaných fotografií. Celkově se jedná o moc pěknou knížku z které se dozvíte zajímavé podrobnosti o událostech v jiných publikacích řešených jen okrajově. Celkový dojem mi jen trochu kazí, dle mého názoru, dosti kýčovitá titulní strana obálky... Jinak ale super!

ISBN 978-80-86930-15-2


Vltava v zrcadle dobových pohlednic
Vltava v zrcadle dobových pohlednic

Publikace mapující starou Vltavu od pramene až do Mělníka na starých pohlednicích. Knihu vydalo v roce 2007 příbramské nakladatelství Pistorius. Autorem je František Cacáka za přispění sběratele Jaroslava Rybáka a dalších. Když jsem knihu poprvé dostal do ruky, byl jsem nadšen. Po několikerém prostudování mé nadšení rychle opadlo. Ač se v knize objevuje hodně zajímavých pohlednic, tak na některé lokality autorům evidentně chyběl materiál a lupli tam prostě to co bylo zrovna po ruce. Některé obrázky dozajista nejsou pohlednicemi (jak je avizováno v názvu knihy) a na několika místech mají autoři trochu přeházený sled obrázků. Některé fotografie pokoutně staženy z těchto webovek (dokonce se špatně vyretušovaným vodotiskem... ufff). Téměř zcela chybí nějaký komentář, obrázky často ořezané jako podle plotu. Tisk i grafická úprava však paradoxně pěkná. Knížku bohužet nelze zhodnotit jinak než slovy "promarněná šance" konečně vydat reprezentativní publikaci starých pohlednic Vltavy. Škoda, tak snad příště!

ISBN 978-80-87053-03-4


Já jsem plavec od vody
Já jsem plavec od vody

Knížka autorů Vladimíra Scheufleta a Václava Šolce je naprostou nezbytností pro všechny příznivce staré Vltavy a života kolem ní. Kniha vyšla v roce 1986 v Jihočeském nakladatelství v Českých Budějovicích. Obsahuje podrobné pojednání o dějinách plavby na jihočeských řekách, kapitolu o životě a kultuře plavců, slovníček odborných výrazů, plaveckou mapku Vltavy a popis stavby vorů a pramenů, jejich strojení a plavbu s nimi.

ISBN není uvedeno


Vorařská kronika Františka Vodrášky z Purkarce
Vorařská kronika Františka Vodrášky z Purkarce

Velice zajímavou a přívětivou knížku s názvem „Vorařská kronika Františka Vodrážky z Purkarce“ vydalo Městské centrum kultury a vzdělávání - Městské muzeum v Týně nad Vltavou na podzim roku 2012. Jde vlastně o přepis pamětí purkareckého plavce F. Vodrášky, které sám plavec osobně sepsal v roce 1963. Publikace je plná zajímavého povídání o plavě na Vltavě, o stavbě vorů a jejich plavbě. Doplněna je zajímavými ilustracemi a několika nákresy vltavských partií a voru pořízených osobně panem Vodráškou. Pro fandy Povltaví jistě velice vhodný studijní materiál a skvělá vzpomínka na dnes již téměř zapomenuté řemeslo. Vřele doporučuji!

ISBN 978-80-7415-060-9


Stará Otava
Stará Otava

Již druhé vydání velice pěkné publikace s názvem Stará Otava vyšlo v roce 2012 v Prácheňském nakladatelství. Autorem je pracovník muzea v Písku pan Jiří Frölich. Knížka sice nepojednává o Vltavě, ale vzhledem k tomu, že je zaměřena na úsek Otavy z Písku ke Zvíkovu a toto je zrovna úsek značně změněný v souvislosti s výstavbou VD Orlík, jde vlastně také o vltavskou problematiku. Najdete zde množství zajímavých informací o zaniklé Otavě i řadu pěkných snímků a mapek. Určitě vřele doporučuji!

ISBN 978-80-86566-53-5


Zpívající řeka - od Smetiprachu po Zvíkov
Zpívající řeka - od Smetiprachu po Zvíkov

Velice povedená knížka autorky Jaroslavy Pixové vydaná v roce 2019 v nakladatelství Blanice. Podobně jako předcházející publiakce se i tato věnuje úseku řeky Otavy, který byl zaplaven v souvislosti s výstavbou VD Orlík. Věnuje se jí ale opravdu podrobně. Autorka si dala tu práci a zjistila toho o zaniklých lokalitách na Otavě opravdu hodně. Knížku určitě doporučuji, ikdyž není tedy přímo o Vltavě. Dobrá práce!

ISBN 978-80-907560-0-7


Když Vltava zpívala - od Týna po Rejsíkov
Když Vltava zpívala - od Týna po Rejsíkov

Další povedená knížka autorky Jaroslavy Pixové vydaná v roce 2022 v nakladatelství Blanice. Tentokrát věnovaná již přímo Vltavě. Jde o první část dvousvazkové publikace, která se věnuje popisu řeky od Týna nad Vltavou (včetně) k Rejsíkovu. A věnuje se jí ale opravdu podrobně. Skvělá práce!

ISBN 978-80-907560-3-8


Když Vltava zpívala - od Lipovska po Zvíkov
Když Vltava zpívala - od Lipovska po Zvíkov

Další povedená knížka autorky Jaroslavy Pixové vydaná v roce 2022 v nakladatelství Blanice. Tentokrát věnovaná již přímo Vltavě. Jde o druhou část dvousvazkové publikace, která se věnuje popisu řeky od Horního Lipovska po Zvíkov. A opět se jí věnuje opravdu podrobně. Skvělá práce!

ISBN 978-80-907560-4-5


Na staré řece
Na staré řece

Velice milá knížka autorů Víta a Václava Smrčka vydaná v roce 2005. Knížka jako by tématicky navazovala na již výše zmíněnou Čákovu Zmizelou Vltavu. Dokonce i ilustrace jsou velice podobné. Knížka obsahuje zajímavé čtení o životě a práci našich předků na Sedlčansku a Příbramsku. Můžete si zde přečíst veselé plavecké historky a jistě se zde dovíte mnoho zajímavého z života kolem Vltavy.

ISBN 80-86240-98-3


Plavecké historky
Plavecké historky

Moc pěkná knížka autorů Radky Velkové a Jiřího Fröhlicha vydaná v roce 2003 píseckým nakladatelstvím J&M. Jak již název napovídá, knížka je plná vzpomínek a příběhů plavců Karla Landíka, Václava a Vojtěcha Husových a několika dalších. Také se zde dočtete něco o historii plavby na Vltavě a Otavě a samozrějmě také něco o životě plavců, jejich práci i folkóru.

ISBN 80-86154-45-9


Lidé od vody - plavecké historky z Vltavy a Otavy
Lidé od vody - plavecké historky z Vltavy a Otavy

Velice pěkná knížka autorů Radky Velkové a Jiřího Fröhlicha mapující voroplavbu na Vltavě, Otavě a Lužici za pomocí vzpomínek pamětníků, místních obyvatel, plavců, fandů zaniklé Vltavy a prostě všech „lidí od vody“. Naleznete zde vzpomínky na zaniklou řeku jak od skutečných plavců, tak od letních hostí někdejších letovisek či obyvatel zatopených vsí. Vše doplněno množstvím obrazového materiálu. Někdy notoricky známého, ale často doposud nepublikovaného. Velmi pěkné! Publikaci vydalo v roce 2014 nakladatelství J&M z Písku.

ISBN 978-80-86154-76-3


Sbohem, stará řeko
Sbohem, stará řeko

Kniha autorů Lenky Haškové a Emana Uhera vydaná Nakladatelstvím politické literatury v roce 1963. Kniha je zejména obrazovou reportáží o budování vodního díly Orlík. Fotografie zde najdete jak ze samotného staveniště přehrady, tak ze zátopové oblasti. Snímky jsou provázeny doprovodným textem a i přes to, že knížka je poplatná době svého vzniku a zejména některé pasáže textu jsou značně "KOMO", jedná se o jistě zajímavou publikaci. Zejména v dnešní době, kdy je vše zatopené na Vltavě tak populární by si v ní nejeden vltavský fanda určitě rád zalistoval. Pokud by ji tedy ještě dnes někde sehnal...

ISBN není uvedeno


Orlík n./Vlt. a Staré Sedlo a krása skrytá pod hladinou
Orlík n./Vlt. a Staré Sedlo a krása skrytá pod hladinou

Velice zajímavá, na dané poměry snad až výpravná publikace, autora Františka Cacáka vydaná v roce 2005 obecním úřadem v Orlíku n./Vlt. Obsáhlá publikace o 350 stranách mapující historii kraje kolem Orlíka n./Vlt. na historických fotografiích. Naleznete zde reprodukce zajímavých dokumentů, novinových výstřižků i nepřeberné množství fotografií zachycujících Vltavu tak jak už ji zřejmě nikdy neuvidíme. Jedná se o publikaci, kterou může obyvatelům Orlíka n./Vlt. kdejaká obec závidět! Je to materiál, který musí každý milovník staré řeky rozhodně ve své knihovně mít.

ISBN 80-86616-11-8


Orlickým krajem ve fotografiích a vzpominkách pamětníků
Orlickým krajem ve fotografiích a vzpominkách pamětníků

Další knížka autora Františka Cacáka volně navazuje na již výše uvedenou publikaci o Orlíku a Starém Sedle. Byla vydána v roce 2006 obecním úřadem v Orlíku n./Vlt. Vznikla z materiálů objevených až po vzniku první knihy. Nevěnuje se jen Orlíku a okolí, ale zabírá celý orlický kraj. Hlavně pak lokality již zaniklé a nenávratně ztracené pod hladinou orlické přehrady. Ač je publikace určena zřejmě hlavně místním čtenářům, každý milovník staré Vltavy tady jistě objeví mnoho zajímavého.

ISBN 80-239-7266-9


Obrázky z Podolska a okolí
Obrázky z Podolska a okolí

Publikace, jak již vyplívá z názvu, mapuje Podolsko a část nedaleké Červené a to zejména za pomocí dobových fotografií. Nutno dodat, že často unikátních a doposud nikde nepublikovaných! Nedílnou součást publikace tvoří část souboru krásných fotografií Josefa Dostála, který nezaměnitelně dokumentoval údolí Vltavy, ještě před zatopením Orlickou zdrží. Velice pěkná knížka, na které si dala autorka Milada Jiroušková záležet. Publikaci vydala v roce 2014 obec Podolí I společně s Novou tiskárnou Pelhřimov s.r.o.

ISBN 978-80-7415-099-9


Brána do nebes, železobetonový obloukový most v Podolsku (1938-1943)
Brána do nebes, železobetonový obloukový most v Podolsku (1938-1943)

Publikace je vlastně katalogem k výstavě, které proběhla v roce 2016 v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. Jejími autory je Tomáš Janda (autor výstavy) a Alena Turková. Jedná se sice o brožovaný sešit formátu A4 s ne příliš kvalitním tiskem, přesto stojí myslím určitě za pozornost. Publikace čítá přes 100 stran zaplněných množstvím častou unikátních materiálů a dobových fotografií ze stavby. Krom jiného zde naleznete i galerii osobností podílejících se na vzniku mostu i s jejich krátkými osobními i profesními profily. Určitě moc zajímavý počin a já za něj autorům moc děkuji!

ISBN není uvedeno


Žďákovský most, ocelový most století
Žďákovský most, ocelový most století

Katalog ke stejnojmenné výstavě, která probíhala na přelomu zimy a jara 2022 v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. Autorem katalogu i výstavy jsou Tomáš Janda, Karla Pospíšilová a Alena Turková. Publikace v podobě sešitu formátu A4 je nabitá zajímavými informacemi týkajícími se historie mostu i jeho výstavby. Množství unikátních a doposud nepublikovaných fotografií. Škoda snad jen na dnešní poměry opět trochu levnějšího tisku, ale jinak skvělé. Publikace byla vydána v nákladu pouhých 100 ks.

ISBN není uvedeno


Vltavěnka - Příběh Krásné Heleny od Svatojánských proudů
Vltavěnka - Příběh Krásné Heleny od Svatojánských proudů

Biografický román autorky B. Kubešové pojednává o vztahu otce a dospívající dcery Heleny Fediovové, později lidmi v Povltaví přezdívané Vltavěnka. Jedná se o publikaci zachycující část života skutečně žijící osoby dlouhá léta neodmyslitelně patřící ke koloritu života u Vltavy a v okolí Slap n./Vlt. Helena Fediovová žila v letech 1933 - 1987 v malé chatce v osadě Ždáň, dnešním významném letovisku u slapského jezera. Sama se naučila všemu, co potřebovala k životu v přírodě - nescházelo jí nic, co chybí dnešnímu člověku.

ISBN 80-7244-129-9


Podrobná mapa Vltavy / Č. Budějovice - Štěchovice
Podrobná mapa Vltavy / Č. Budějovice - Štěchovice

Nádherná vodácká mapa Vltavy popisující tok řeky z Budějovic do Štěchovic. V mapě jsou zaznačeny všechny podstatné lokality kolem řeky a to včetně tábořišť a hostinců. Zajímavostí této mapy je fakt, že celý tok řeky je zde prezentován na jednom kuse papíru poskládaného takzvaně do varhánků, takže se v něm dá listovat, ale je možné ho i roztáhnout do délky. Zajímavé je však hlavně to, že mapa je složena tak, že respektuje tok řeky i s jejími zákruty… No to se prostě musí vidět na vlastní oči :-). Krása! Součástí mapy je i brožurka s vysvětlivkami a všemi potřebnými informacemi pro vodní turisty. Mapu vydal Klub českých kanoistů v Praze někdy na počátku 30. let. Krása!

ISBN není uvedeno


Vltava - mapa pro vodní turistiku
Vltava - mapa pro vodní turistiku

Velice pěkná vodácká mapa Vltavy, vydaná Klubem československých turistů v roce 1938. Mapa velice podrobně zachycuje tok Vltavy od pramene až do Mělníka a to včetně kilometráže i s náčrty jednotlivých jezů a cestami jak se mají překonávat. Mapa je rozdělena na 25 samostatných listů, takže uživatel si mohl do nepromokavého obalu vytáhnout vždy zrovna ten, který potřeboval.

ISBN není uvedeno


Vodácká mapa Vltavy
Vodácká mapa Vltavy

Vodácká mapa Vltavy vydaná v roce 1955. Toto dílko je bohužel poplatné době svého vzniku a kromě skutečně základních informací, se z něho nedozvíte téměř nic. Soudruzi se tehdy natolik báli našich imperialistických sousedů, že do mapy nezakreslili ani jeden vltavský most (Živohošť, Cholín, Vestec, Kamýk, Podolsko), vynechali a nebo změnili vedení některých silnic a železničních tratí a například zcela pozapomněli na takové drobné stavby jako jsou Slapská přehrada a mohutný železniční viadukt na Červené. Velice humorná je také výzva vydavatele otištěná hned na druhé straně obálky, nabádající čtenáře ke sdělení všech zjištěných nepřesností redakci za účelem pozdější opravy.

ISBN není uvedeno


Vodácká a rybářská mapa Vltavy
Vodácká a rybářská mapa Vltavy

Vodácká mapa Vltavy z roku 1960. Jen pouhých 5 let stačilo soudruhům aby pochopili, že mapy složí hlavně k orientaci v terénu a ne k dezorientaci. Narozdíl od své jen o 5 let starší sestry, je tato mapa i dnes přínosem. Poměrně věrně zachycuje tok Vltavy z Českého Krumlova do Mělníka. V úseku Týn n./Vlt. - Zlákovice je v mapě vyznačena i zátopová oblast, tehdy ještě budované Orlické přehrady, což může současným badatelům po historii staré Vltavy značně ulehčit situaci.

ISBN není uvedeno


Naše vody
Naše vody

Kniha fotografií Františka Vopata vydaná nakladatelstvím Orbis v roce 1950. Kniha zachycuje různé krajinné partie jejichž hlavním pojítkem je téma vodstva ČSR. Je zde zachyceno i několik vltavských partií. Když se čtenář popere s identifikací fotografií (v několika případech se jedná o velice zvláštní názvy lokalit a v jednom případě je fotografie dokonce stranově převrácená) je možno říci, že se jedná o vcelku průměrnou obrazovou publikaci poplatnou době svého vzniku. No, jako dokument své doby je to dobré...

ISBN není uvedeno


Vodní dílo Slapy
Vodní dílo Slapy

Zajímavá brožurka vydaná Povodním Vltavy v roce 2005 k 50ti letému výročí vodníha díla Slapy. Jak je již z názvu dosti jasné celá publikace se věnuje Slapské přehradě, historii jejího vzniku a stavby, ale také její současnosti a zajímavostem z blízkého okolí. Je škoda, že brožurka byla vydána jen v omezeném nákladu a je neprodejná, věřím že zájemci by se jistě našli.

ISBN není uvedeno


Kronika kronik
Kronika kronik

Publika Kronika kronik vlastně není přímo o Vltavě, ale je to přepis několika kronik obcí v okolí dnešního letoviska Nová Rabyně (Rabyně, Blaženice, Nedvězí, Měřín, Loutí) a tak má s Vltavou vcelku dosti společného. Páteří a vlastně tím nejzajímavějším co v publikaci naleznete je přepis dlouho ztracené a nakonec nalezené kroniky obcí Rabyně –Nedvězí. Autorem této kroniky je řídící učitel František Přeučil (1881-1951) z Nedvězí. Ona to vlastně není zase až tak kronika, jako povídání o historii obce od nejstarších dob. Nedílnou součástí je pečlivý popis historie všech budov v obci a to vše doplněno nádhernými dobovými snímky fotografa Josefa Dvořáka. Prostě skvělá věc! Publikaci k vydání připravil pan Václav Šmerák a v roce 2014 ji vydala obec Rabyně a Sdružení Mezi řekami.

ISBN není uvedeno


Měchenice, proměny v čase
Měchenice, proměny v čase

Kniha měchenické kronikářky paní Ivany Minksové o historii nevelké povltavské osady, která se postupně rozrostla ve známé povltavské letovisko. Publikace zachycuje historii Měchenic od dob prvního osídlení této lokality, nejrozsáhlejší častá je však věnována období první republiky. Autorce se podařilo získat množství cenných svědectví pamětníků a řadu unikátních fotografií. Publikace vyšla v roce 2012 a vydána byla Obecním úřadem v Měchenicích.

ISBN 978-80-260-4232-7


Historie a současnost Davle
Historie a současnost Davle

Obsah této publikace je z části poplatný době svého vzniku (byla vydána u příležitosti oslav třicátého výročí osvobození Československa slavnou Rudou armádou), přesto zde najdete zajímavé informace o historii a životě v tomto povltavském městysi. Takže pokud by se vám podařilo toto dílko ještě dnes někde sehnat, tak určitě ano! Brožuru vydal v roce 1975 MNV Davle.

ISBN není uvedeno


Davle u Prahy - 1999
Davle u Prahy - 1999

Tato publikace vznikla k příležitosti oslav tisíciletého výročí Ostrovského kláštera. Její autor Karel Vančura neměl na její přípravu mnoho času. Přesto vzniklo zajímavé dílko se spoustou informací z historie Davle i z života jejích obyvatel. Kniha je doplněna množstvím zajímavých fotografií. Kvalita reprodukcí jednotlivých vyobrazení je často bohužel dosti špatná. Přesto se jedná o publikaci, která by vám neměla určitě chybět. Publikaci v roce 1999 vydal obecní úřad Davle.

ISBN 80-902615-3-1


BENEDIKSTINSKÝ KLÁŠTER SV. JANA KŘTITELE NA OSTROVĚ U DAVLE
BENEDIKSTINSKÝ KLÁŠTER SV. JANA KŘTITELE "NA OSTROVĚ" U DAVLE

Útlá brožurka vydaná v roce 1940 Antonínem Bartoníčkem z Prahy je součástí širší edice o regionálních zajímavostech Zbraslavska, Jílovska a Říčanska. Jak již název napovídá, naleznete zde základní informace o historii benediktinského kláštera na Ostrově u Davle. Doplněno několika fotografiemi a ilustracemi. Pěkné…

ISBN není uvedeno


Sekanka - Pompeje nad soutokem Vltavy a Sázavy
Sekanka - Pompeje nad soutokem Vltavy a Sázavy

Zajímavá publikace autorů Jana Víznera a Václava Šmeráka vydaný v roce 2016 společností Mezi řekami, z.s. Jedná se vlastně spíše o takový info sešit formátu A4 a s kroužkovou vazbou, což však nijak nesnižuje jeho celkovou hodnotu. Pěkné grafické zpracování, kvalitní papír i tisk. Tato publikace vnáší nový a jistě pro mnohé velice překvapující pohled na historii a celkové vnímání teto středověké osady nad soutokem Vltavy a Sázavy. Vše doplněno množstvím ilustračních fotografií současných i historických a třemi unikátními, doposud nikde nepublikovanými barevnými diapozitivy ze sbírky Národního Muzea v Praze. Publikace přímo koresponduje se snahou tuto zajímavou lokalitu přiblížit široké veřejnosti a byla předzvěstí nově budované naučné stezky na Sekance, která byla slavnostně otevřena 1. dubna 2017. Skvělí počin!

ISBN 978-80-260-9899-7


Ostrov - Tisíciletá historie zmařeného kláštera
Ostrov - Tisíciletá historie zmařeného kláštera

Skvělá publikace o historii kláštera na Ostrově u Davle, ale i o dějinách celého přilehlého regionu. Autorem publikace je známí regionální historik pan PhDr. Zdeněk Boháč, CSc. Čtenář se však nemusí bát žádných vědeckých pojednání, publikace je určena široké veřejnosti a poutavou formou seznamuje s tématem, ale i se všemi potřebnými souvislostmi. Knížku zájemcům o Vltavu určitě doporučuji! Publikaci v roce 1999 vydalo Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.

ISBN není uvedeno


1000 let kláštera na Ostrově (999-1999)
1000 let kláštera na Ostrově (999-1999)

Sborník příspěvků přednesených na cyklu přednášek Společnosti Národního muzea a vztahujících se ke stejnojmenné výstavě uskutečněné v Lapidáriu NM v roce 1999. Jedná se o odborné texty přibližující historii a zejména nálezy objevené při výzkumech na Ostrově o Davle. Pokud se zajímáte o historii tohoto místa, tak těsně spjatého s Vltavou, tak rozhodně doporučuji. Publikaci vydalo v roce 2003 Národní muzeum v Praze.

ISBN 80-7036-144-1


Z dějin Vraného a Skochovic
Z dějin Vraného a Skochovic

Brožura vydaná ku příležitosti 1000. výročí doložení obcí Vrané a Skochovice. Autorem je regionální historik PhDr. Zdeněk Boháč, CSc. Jak již název napovídá, publikace seznamuje stručným a jasným způsobem čtenáře s dějinami zmíněných obcí od nejstarších dob až po současnost. Vše doplněno bohatým obrazovým materiálem. Publikace není svým rozsahem velká, ale pro běžné zájemce o dané táma ideální. Publikaci vydala v roce 1993 obec Vrané nad Vltavou.

ISBN není uvedeno


Štěchovice v historii tisíciletí
Štěchovice v historii tisíciletí

Svým rozsahem nevelká brožura vydaná ku příležitosti 75. let založení spolku Vltavan ve Štěchovicích a sepsaná panem Františkem Heřmanem. Dílko seznamuje se stručnou historií obce, dění v ní i blízkém okolí, se životy místních obyvatel. I přes svůj nevelký rozsah a skromné pojetí se dle mého názoru jedná o to nejlepší, co bylo zatím o historii Štěchovic v posledních desetiletích publikováno. Brožurku vydal spolek Vlatavan Štěchovice v roce 1973.

ISBN není uvedeno


Kopírování veškerých fotografií a textů použitých na těchto internetových stránkách je možné pouze po domluvě s autorem, popřípadě majitelem daného snímku či textu. Veškerý obsah těchto internetových stránek vyjadřuje osobní názory a postoje provozovatele těchto internetových stránek.