VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Vrané nad Vltavou


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Celkový pohled na osadu Vrané nad Vltavou z úbočí vrchu Homole. Reprodukce dobové fotografie z roku 1885. Archiv Ladislava Ryšánka.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Papírna ve Vraném nad Vltavou je jednou z nejstarších českých papíren. Byla založena v roce 1838 a na papíru zde vyrobeném se tiskly první rakouské bankovky. Reprodukce dobové fotografie z roku 1903. Archiv Ladislava Ryšánka.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Kolesový parník "Smíchov" připlouvá k přístavišti ve Vraném. V pozadí vranská papírna. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Vrané n./Vlt. a ozdravovna ve Strnadech při pohledu z vrchu Homole. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1925. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Celkový pohled na Vrané n./Vlt. ze strání na pravém břehu. Na řece je dobře patrný ostrov, který odděloval od řeky náhon k Vranské papírně. Reprodukce dobové pohlednice - před rokem 1930. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Podobný záběr jako na předchozím snímku, ale již s vystavěnou přehradou. Ostrov byl zasypán při stavebních pracech, souvisejících se stavbou přehrady. Reprodukce dobové pohlednice - po roce 1936. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na Vrané ze skal naproti osadě Strnady. Reprodukce pohlednice z roku 1946. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Přívoz a přístaviště parolodí ve Vraném. Mimochodem, na stejném místě je přívoz dodnes. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv Zdeňka Hamra.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Oproti současnosti převážel dříve přívoz ve Vraném krom lidí i dvoustopá vozidla a byl hojně využíván. Reprodukce dobové fotografie z roku 1930. Archiv Ladislava Ryšánka.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Zcela nezvyklý pohled na staveniště přehrady u Vraného n./Vlt. ze skalnatých strání na levém břehu. Reprodukce dobové pohlednice z počátlu 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Celkový pohled na Vrané n./Vlt.. V popředí se rozkládá staveniště právě budované přehrady. Reprodukce dobové pohlednice z počátlu 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na staveniště Vranské přehrady z pravého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na staveniště Vranské přehrady z levého břehu. V pravé části snímku je dobře patrná jedna z několika výletních restaurací ve Vraném, tato se jmenovala "Bouda Grádo" a mimo jiné sloužila jako kantýna pro dělníky pracující na stavbě přehrady. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na staveniště Vranské přehrady z levého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na čilý stavební ruch na staveništi Vranské přehrady na pravém břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Práce na staveništi přehrady. Jako na všech větších stavbách té doby, byla i zde použita pro přepravu stavebního materiálu úzkorozchodná polní železnice. Reprodukce fotografie ze 4.5.1931. Archiv městského muzea Netvořice.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na téměř dokončené plavební komory přehrady ve Vraném nad Vltavou. Samotná hráz na své zbudování zatím čeká. Pohled z pravého břehu. Reprodukce dobové fotografie z roku 1934. Archiv Povodí Vltavy, státní podnik.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Panoramatický pohled na staveniště přehrady. Reprodukce dobové fotografie z roku 1933. Archiv Ladislava Ryšánka.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Finišující práce a čilý ruch na staveništi přehrady ve Vraném n./Vlt. Reprodukce dobové fotografie. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na ještě nenapuštěnou přehradu ve Vraném nad Vltavou, která byla budována jako první stupeň vltavské kaskády v letech 1930-1936. Reprodukce dobové pohlednice asi z let 1935-36. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Nová přehrada ve Vraném nad Vltavou nedlouho po dokončení - první stupeň Vltavské kaskády je hotov. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.

  Zde dobový článek o návštěve pana presidenta Dr. Edvarda Beneše na nové přehradě ve Vraném


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Slavnostně nasvícená, nově otevřená přehrada ve Vraném. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Nová přehrada ve Vraném nad Vltavou. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Přehrada ve Vraném nad Vltavou. Z plavební komory právě vyplouvá parník "Roudnice n./L.". Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


VRANÉ n./Vlt.
VRANÉ n./Vlt.

Pohled na přehradu a plavebním komory ve Vraném. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.