VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Zvírotice, Záběhlice a Bučily


ZVÍROTICE
ZVÍROTICE

Zvírotický mlýn, ač se jmenoval Zvírotický, se nenacházel přímo ve Zvíroticích, ale ležel za kopcem, na opačném konci podkovy, naproti obci Županovice. Žena, která na snímku sedí na kamenech u vody, je vlastně už v Županovicích. Pohled proti proudu z levého břehu. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


ZVÍROTICE
ZVÍROTICE

Pila i mlýn ve Zvíroticích se rozkládaly na pravém břehu Vltavy hned na Županovicemi. Od roku 1882 patřily pražskému podnikateli Bohumilu Dolejšovi a čile prosperovaly až do 1. svět. války. V roce 1923 si pilu pronajal pan Semerád, ale již roku 1927 celý podnik do základů vyhořel. Obnoven již nikdy nebyl. Reprodukce dobové fotografie z počátku 20. století. Archiv Jiří Dovrtěl.


ZVÍROTICE
ZVÍROTICE

Snímek zachycuje vltavskou partii pod Zvíroticemi. Pohled proti proudu řeky z levého břehu. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


ZVÍROTICE
ZVÍROTICE

Téměř letecký pohled za Zvírotice ze skal na levém břehu Vltavy. V pozadí v zákrutu řeky naproti Zvíroticím pár samot osady Záběhlice. Reprodukce fotografie ze 30. let. Archiv Josefa Holana.


ZVÍROTICE
ZVÍROTICE

Takto nějak vypadaly Zvírotice v plovině 30. let. Vltava pod Zvíroticemi tvořila táhlý zákrut o téměř 180°. Pod skalisky v pozadí již stála první stavení Županovic. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1937. Archiv V.P.


ZVÍROTICE
ZVÍROTICE

Celkový pohled na Zvírotice z levého břehu. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1924. Archiv V.P.


ZÁBĚHLICE
ZÁBĚHLICE

Záběhlice čítaly sedm usedlostí a rozkládaly se na levém břehu těsně nad Zvíroticemi. S těmi je také spojoval přívoz, který byl obyvateli Zvírotic využíván při jejich cesách do nedalekých Hřímeždic. Pohled z pravého bčehu od kamenolonů. Reprodukce fotografie ze 40. let. Archiv Josefa Holana.


ZÁBĚHLICE
ZÁBĚHLICE

Procházka k Vltavě a na skalní vyhlídku na pravém břehu řeky. Na protějším břehu osada Záběhlice. Břehy řeky v pozadí jsou již vykáceny na úroveň očekávané zátopy přehrady Slapy. Reprodukce fotografie z počátku 50. let. Archiv Josefa Holana.


NA DŘÍZE
NA DŘÍZE

Partie na Vltavě pod osadou Bučily zvaná "Na dříze". Pohled z pravého břehu ze skal nad Zvíroticemi proti proudu řeky. Reprodukce dobové fotografie ze 40. let. Archiv Josefa Holana.


NOVÉ ZVÍROTICE
NOVÉ ZVÍROTICE

Slapské jezero u Zvírotic. Pro obyvatele zatopených osad byla zbudovaná vesnice nazvaná Nové Zvírotice (na snímku nahoře na planině). Dole u jezera zbytek původní vsi Zvírotice. Reprodukce dobové pohlednice ze 60. let. Archiv V.P.


KAMENOLOM PLACHTA
KAMENOLOM PLACHTA

Kamenolom Plachta se rozkládal na levém břehu mezi obcemi Bučily a Zvírotice. Jeho pozůstatky jsou i po napuštění přehrady u Slap poměrně dobře patrné. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


BUČILY
BUČILY

Osada čítající několik chaloupek, rozprostírající se na pravém břehu asi na půli cesty mezi Zrůbkem a Zvíroticemi. Od této osady počínaly tzv. "Bučilské proudy", které se táhly v délce asi dvou kilometrů až téměř ke Zvírotícím. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


BUČILY
BUČILY

Osada Bučily při pohledu z levého břehu. Reprodukce pohlednice ze 30. let. Archiv Josefa Holana.


BUČILY
BUČILY

Vltavské vory se blíží k osadě Bučily (pravý břeh) a za ní následujícím Bučilským proudům. Reprodukce fotografie z roku 1944. Foto Š. Eckhardtová, archiv Radan Lášek.


BUČILY
BUČILY

Partie na Vltavě mezi Zrůbkem a osadou Bučily. POhled z pravého bčehu po proudu řeky. Reprodukce pohlednice z konce 20. let. Archiv Václav Šír.


BUČILY
BUČILY

Pravý břeh Vltavy s kamenolomy nad osadou Bučily. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


BUČILY
BUČILY

Partie na Vltavě mezi Zrůbkem a Bučily. Opačný pohled něž na předcházejícím snímku. Reprodukce pohlednice ze 30. let. Archiv Josefa Holana.