VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Županovice


PARTIE NA VLTAVĚ
PARTIE NA VLTAVĚ

Asi na půl cesty mezi Županovicemi a Cholínem se ve středu řeky nalézal velký vodou omletý balvan, nazývaný "Svině". Na pravém břehu vévodil těmto místům Dubový vrch, na kterém stával svého času i vyhlídkový altán. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PARTIE NA VLTAVĚ
PARTIE NA VLTAVĚ

Skalisko "Svině" při pohledu z pravého břehu proti proudu řeky. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PARTIE NA VLTAVĚ
PARTIE NA VLTAVĚ

Stejná partie jako na předcházejícím snímku, ale focená opačně. Skalisko Svině je zde schováno přímo za zákrutem. Pohled z pravého břehu, po proudu řeky. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Od roku 1711 měly českými stavy snahu o pokračování prací na splavnění Vltavy. Od roku 1724 se těchto prací účastnil i prof. Jan Ferdinand Schor (1686-1767), který byl roku 1726 také pověřen vedením těchto prací. Na vltavských jezech navrhnul výstavbu plavebních komor, které doposud nebyly na našem území nikde použity. Roku 1729 skutečně došlo k vybudování těchto komor v Modřanech a na jezu u Županovic. Jednalo se o kamenné stavby 26,6 m dlouhé se světlou šíří 4,7 m. Bohužel stavby se v praxi neosvědčily a další již nebyly budovány. Komora v Modřanech byla zrušena již roku 1772, ale plavební komora u Županovic se dochovala dodnes. Od roku 1954 je však skryta pod hladinou slapského jezera. Reprodukce fotografie z počátku 20. století. Archiv muzea v Sedlčanech.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Pohled na Županovice ze stráně nad historickou plavební komorou Ferdinanda Schora. Velká škoda, že to autor snímku nezabral i s tou komorou. Reprodukce fotografie ze 7. září 1950. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Obec Županovice zmizela téměř celá pod hladinou Slapské přehrady. Před jejím napuštěním muselo opustit své domovy 125 obyvatel. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Pohled na budovu hostince U Šimků v Županovicích. Jak je z pohlednice patrné, bylo zde možno velmi levně pronajmout i letní byty. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Celkový pohled na obec Županovice s prámovým přívozem. Reprodukce dobové pohlednice z přelomu 30. a 40. let. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Celkový pohled na náhon s jezem patřící k pile a mlýnu v Županovicích. Pila se původně rozkládala na pozemku na pravém břehu řeky nad jezem, zachyceném v levé části této fotografie. Řeka zde byla rozdělena do dvou ramen malým ostrovem. Na pravé říční rameno pak navazoval náhon ke mlýnu. Reprodukce dobové pohlednice z přelomu 30. a 40. let. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Celkový pohled na Županovice s přívozem. V popředí trosky již zrušeného zvírotického mlýna a pily. Reprodukce dobové pohlednice ze 30. let. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Poněkud nic neříkající pohlednice ze Županovic. Jedná se však o jez a ostrov u Zvírotického mlýna v Županovicích. Zvírotický mlýn, ač se jmenoval Zvírotický, se nenacházel přímo ve Zvíroticích, ale za kopcem, naproti obci Županovice. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Přívoz přes Vltavu v Županovicích. Zajímavostí tohoto snímku je fakt, že když byl na konci 50. let vydán na pohlednici vydavetelství Orbis, tak zobrazená partie i s budovami byly již několik let pod vodou nově napuštěného jezera. No asi se v archivu Orbisu prostě někdo neznalí aktuální situace přehmátnul :-). Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽUPANOVICE
ŽUPANOVICE

Pohled na první tři županovická stavení (při cestě po proudu Vltavy), které ležela na levém břehu řeky. Fotografie je pořízena od přívozu a za skálou v levé části pohlednice vykukuje ostrov, který odděloval náhon zvírotického mlýna od Vltavy. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PARTIE NA VLTAVĚ
PARTIE NA VLTAVĚ

Pohled z vrcholku podkovy na partii nad Županovicemi. V pravé části snímku je zde na řece dobře patrný náhon Zvírotického mlýna. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


PARTIE NA VLTAVĚ
PARTIE NA VLTAVĚ

Celkový pohled na vltavskou partii nad Županovicemi. V pozadí na řece je dobře patrný náhon Zvírotického mlýna a za ním se již rozkládá obec Županovice. Řeka zde tvořila mezi Zvíroticemi a Županovicemi táhlou podkovu. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.