VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Orlické a Zbenické Zlákovice


ORLICKÉ A ZBENICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ A ZBENICKÉ ZLÁKOVICE

Pohled na Orlické (vlevo) a Zbenické (vpravo) Zlákovice směrem k vesničce Těchnice (vykukuje v pozadí v zákrutu za vrchem Bořím). Vltava zde byla poměrně silně regulována. Regulační práce probíhaly v letech 1904 - 1907 a v těchto místech došlo zřejmě na nejrozsáhlejší práce na celé střední Vltavě. Dnes jsou zbytky této obce skryty asi v hloubce 70 metrů pod hladinou Orlické přehrady. Reprodukce dobové pohlednice z ½ 50. let. Archiv V.P.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ ZLÁKOVICE

Pohled na Orlické Zlákovice z pravého břehu. Celé toto údolí je dnes pod vodou Orlické přehrady. Jen vrcholky skalních stěn v pozadí dnes vykukují nad vodu a jsou součástí autokempu Popelíky. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ ZLÁKOVICE

Pohled na Orlické Zlákovice z levého břehu. Ta bílá budova v popředí je mlýn Vlachý. Ten však již patřil ke Zbenickým Zlákovicím. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZBENICKÉ ZLÁKOVICE
ZBENICKÉ ZLÁKOVICE

Celkový pohled na vorový pramen proplouvající jezem pod Zlákovicemi. Pohled ze skalisek na pravém břehu na mlýn Vlachý. Místo, odkud je tento snímek pořízen, se i dnes nalézá nad hladinou orlického jezera a jedná se o skalní ostroh v areálu autokempu Popelíky. Reprodukce dobové fotografie. Archiv občanského sdružení Prokop.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ ZLÁKOVICE

Pohled na Orlické Zlákovice z levého břehu. Na stráních v pozadí se v současnosti rozkládá autokemp Popelíky. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ ZLÁKOVICE

Stavení rodiny Chalupových stávalo ve Zlákovicích pod skálou na pravém břehu, kousek nad mlýnem Bláhov. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Jiřího Tocauera.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ ZLÁKOVICE

Bílá budova v popředí je škola v Orlických Zlákovicích. V pozadí, na obou vltavských březích jsou velmi dobře patrné mlýny Vlachý (vlevo) a Bláhov (vpravo). Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ ZLÁKOVICE

Pohled na orlicko-zlákovický přívoz ze Zbenických Zlákovic. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE
ORLICKÉ ZLÁKOVICE

Klasický záběr na Zlákovice z pravého břehu - tento je však z poloviny 50. let. Na levém břehu v pozadí je na stráni dobře patrný vykácený pruh lesa, kde již v té době probíhaly přípravné práce pro stavbu Orlické přehrady. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLICKÉ ZLÁKOVICE - HOSTINEC U ZVONU
HOSTINEC U ZVONU

U Vltavy nad Zlákovicemi, asi na půl cesty mezi Zlákovicemi a Těchnicí, stával na pravém břehu hostinec U Zvonu. Někdy se mu také říkalo "U Lojzy" podle hostinského Aloise Mezery. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


BOŘÍM
BOŘÍM

Pravému vltavskému břehu mezi obcemi Těchnice a Orlické Zlákovice dominoval před napuštěním Orlické přehrady vrch Bořím (dříve Bořín). Ani dnes, po jeho téměř polovičním zatopení, se vám ho asi nepodaří přehlédnout - stále zůstal dominantou těchto vltavských partií. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.