VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Drtinova rozhledna na Besedné


BESEDNÁ
BESEDNÁ

Nově otevřená Drtinova rozhledna na vrchu Besedná, byla bezesporu velice citlivě zasazena do tajemné krajiny středního Povltaví. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


BESEDNÁ
BESEDNÁ

Pohled na rozhlednu na vrchu Besedná ze silnice vedoucí k obci Hněvšín. Ve 20. a 30. letech byla Besedná oblíbené výletnické místo a vedlo sem několik turistických značek z mnoha stran. Zmínka o Besedné v té době nemohla chybět v žádném turistickém průvodci z tohoto kraje. Ve stavení stojícím ve stráni pod rozhlednou se mimo jiné nacházel i hostinec sloužící k občerstvení turistů a výletníků. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


BESEDNÁ
BESEDNÁ

Pohled na vrch Besedná s Drtinovou rozhlednou z lesíka nad obcí Křeničná. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


BESEDNÁ
BESEDNÁ

Takto vypadala již značně zchátralá Drtinova rozhledna ne Besedné v létě roku 1964 - tři roky před svým konečným zánikem. Celých 41 let rozhledna připomínala příslušnost Dr. Františka Drtiny ke kraji kolem Vltavy. Reprodukce dobové fotografie. Archiv V.P.


BESEDNÁ
BESEDNÁ

Takováto panoramata se otvírala turistům při pohledu z Drtinovy rozhledny. Jedná se o pohled západním směrem k obcím Chotilsko (za zalesněným kopcem uprostřed) a Záborná Lhota (v pozadí). Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Neužila.


HNĚVŠÍN
HNĚVŠÍN

Pohled na obec Hněvšín, ležící nedaleko od Besedné. Zde se narodil PhDr. František Drtina, po kterém je rozhledna pojmenována. Budova, stojící přibližně uprostřed fotografie, je vila PhDr. F. Drtiny. Není zcela bez zajímavosti že PhDr. F. Drtina se ve svém rodném kraji těšil veliké vážnosti, což mělo také nakonec za následek umistění pamětní desky na jeho rodném domě. Autorem pamětní desky byl příbramský akademický sochař V. Šára. Deska byla slavnostně odhalena za přednesu Smetanovy skladby "Věno" dne 13. června 1937. Slavnostního aktu se zúčastnili mnozí významní hosté v čele s pražským primátorem Dr. K. Baxou, dále pak zástupci Karlovy univerzity, prezidentské kanceláře a mnozí další. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


ČÍM
ČÍM

Takovéto panorama s Drtinovou rozhlednou na Besedné se naskytlo turistům při pohledu od obce Čím. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.