VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Žďákov


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Celkový pohled na Žďákov ze skal na pravém břehu Vlatvy. V popředí Pavlíčkův hostinec, více vzadu budova Panského mlýna. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1927. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Partie na Vltavě mezi Žďákovem a Orlíkem. Řeka zde v hlubokém kaňonu tvořila ostrý ohyb. V lese na protějším břehu se již rozkládal rozsáhlý anglický park patřící k zámku Orlík. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pohled na řeku a Ezrův mlýn ve Žďákově od přívozu u Pavlíčkovy restaurace. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1928. Archiv Rudolfa Kosteleckého.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Tak asi takto nějak se rybařilo pod jezem ve Žďákově. Pohled z pravého břehu - od Ezrova mlýna. V pozadí Pavlíčkův hostinec. Na snímku je velmi dobře patrná zvláštnost žďákovského jezu - dvě vorové propusti. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Ezrův mlýn stával ve Žďákově u jezu na pravém břehu. Naproti - na levém břehu se rozkládal Panský mlýn. Na snímku jsou dobře patrné dvě vorové propusti. Pro plavbu byla údajně používána většinou ta u pravého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pohled na Ezrův mlýn z levého břehu. Reprodukce fotografie z roku 1902. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Celkový pohled na Žďákov z pravého břehu proti proudu. Hrázděná budova zcela vpravo je žďákovský Panský mlýn. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Celkový pohled na řeku z pod výhonu Ezrova mlýna na pravém břehu. Na protějším břehu stojí Pavlíčkův hostinec a v pozadí se rozkládá schwarzenberská pila. Reprodukce výřezu z dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Celková, skupinová fotogarfie hostů Pavlíčkovi restaurace na Žďákově pořízená 16. 9. 1926. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Rudolf Kostelecký.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pavlíčkův hostinec ve Žďákově po velkorysé přestavbě provedené v roce 1927. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pavlíčkova restaurace a penzion při pohledu z pravého břehu. V popředí vorové vaziště. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pavlíčkův hostinec ve Žďákově s přívozem při pohledu z pravého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Na fotografii v popředí je vidět jedna z mála budov rozkládajících se ve Žďákově na pravém břehu. Jedná se o budovu, patřící k orlickému velkostatku a sloužící k ubytování zaměstnanců pily a lesních dělníků. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pohled z levého břehu na řeku směrem proti proudu. V popředí se nalézá přívoz se zakotveným prámem. Reprodukce výřezu z dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pohled na nákladní šífy schwarzenberského panství zakotvené u pily ve Žďákově na levém břehu Vltavy. Reprodukce fotografie z let 1907 - 1910. Foto Rudolf Bruner-Dvořák.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Momentní fotografie z výletu k řece na Žďákov. Skupinka zrovna pózuje na pěšině na levém břehu, nedaleko výhonu Panského mlýna. Na fotografii je zachycen dlouholetý starosta obce Staré Sedlo u Orlíka n./Vlt. pan Ferdinand Ráž (pán zcela vlevo). Vedle něho pak stojí jeho žena Marie a jeho bratr Václav Ráž. Dáma zcela vpravo je žena Václava Ráže, paní Růžena Rážová. Reprodukce fotografie z roku 1919. Archiv V.P.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Celkový pohled do Žďákovského údolí z vyhlídky na pravém břehu. Na protějším, levém břehu, se rozkládá schwarzenberská pila se zakotvenými vorovými prameny. Reprodukce fotografie ze 30. let. Archiv občanského sdružení Prokop.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Téměř stejná situace jako na předcházejícím snímku, ale zachycená o několik let později. Celé údolí je již doslova vyholeno, po pile ani památky, ve stráni na levém břehu se již klene jedna z patek budoucího oblouku Žďákovského mostu. V pozadí na levém břehu ještě stojí budovy panského mlýna a Pavlíčkovy restaurace. Reprodukce dobové fotografie z konce 50. let. Archiv občanského sdružení Prokop.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pohled na levobřežní pilíř a opěrnou patku budoucího obloukového mostu ve Žďákově ze dna dnešního jezera. Přímo zde, v místě kde na snímku stojí pomocná podpůrná konstrukce budoucího oblouku, se rozkládal areál Žďákovské pily. Reprodukce dobové fotografie z konce 50. let. Archiv občanského sdružení Prokop.


ŽĎÁKOV
ŽĎÁKOV

Pohled na již jen improvizovaný přívoz ve Žďákově. Prám s autobusem Škoda 706 RO a početnou posádkou tvořenou účastníky zájezdu DP Gottwaldov právě přistál u pravého břehu. Stromy ve stráních kolem řeky jsou již vykáceny. V pozadí na levém břehu ještě stojí trosky Pavlíčkovy výletní restaurace. Reprodukce dobové fotografie z přelomu 50. a 60. let. Archiv JUDr. Jana Čecha.