VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Zbraslav


LAHOVICE
LAHOVICE

Pohled z pravého vltavského břehu na jednu z usedlostí a část obce Lahovice. V popředí, před statkem, je dobře patrná stará silnice spojující Zbraslav s Prahou. Reprodukce fotografie počátku 20. století. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Pohled ze Závisti na Zbraslav s železným mostem. Reprodukce dobové kolorované pohlednice. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Zbraslav ještě se starým železným mostem. Silnice, která v současnosti vede kolem vody z Prahy na jih, tehdy ještě nexistovala - jezdilo se přes město. Reprodukce dobové pohlednice ze 30. let. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Celkový pohled na průtok řeky Zbraslaví. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

"LETOVISKO ZBRASLAV" - je neuvěřitelné jaký čilý rekreační ruch v těchto místech tenkrát panoval. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1955. Archiv Jana Machače.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Stanice paroplavby na Závisti u Zbraslavi. V pozadí vpravo je dobře patrná rozsáhlá plovárna. Pohled z mostu směrem ku Praze. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Paroloď "Praha" odplouvá od přístaviště na Zbraslavi směrem ku Praze. Vlevo v pozadí je plovárna Zbraslav - Závist. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Přístaviště parolodí na Zbraslavi. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Celkový pohled na Vltavu u Zbraslavi. V pozadí, na řece, jsou velmi dobře patrné hráze říční navigace. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Přístaviště parolodí Zbraslav. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Přístaviště parolodí Zbraslav - Závist. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Celkový pohled na řeku a železný most u Zbraslavi. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ZBRASLAV
ZBRASLAV

Pohled na Závist ze zbraslavského břehu. Na hřbetu, lemujícím v těchto místech řeku po pravém břehu, se rozkládá největší keltské oppidum doposud u nás objevené. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.