VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Týn nad Vltavou


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Soutok Vltavy a Lužnice u Týna nad Vltavou při pohledu od Neznašova. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled na soutok Vltavy a Lužnice. V pozadí je vidět ještě celý břeh, ze kterého byl později vytěžen písek a vzniklo tam přírodní koupaliště pro rekreační středisko Nový Dvůr. To bylo vybudováno ze stavení, která jsou vidět v pozadí. Reprodukce fotografie pořízené 30. 6. 1968. Foto Pavel Kerner.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Vltavská partie pod Týnem (ještě před soutokem s Lužnicí) při pohledu od rozhledny na vrchu Semenec. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Vltava opouští Týn. Pohled z vyhlídky na vrchu Semenec. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled na Týn od severu. Jez mlýna U Býčků byl nejspodnější ze 3 týnských jezů. Právě zde končívávalo vzdutí Orlické přehrady při pravidelném kolísání. Jezy se zachovaly až do nedávné doby a odtěženy byly až při úpravách zdrže VD Kořensko. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Nejníže položeným pravobřežním mlýnem v Týně byl mlýn nazývaný "Malomlýnec". Svou živnost zde mimo jiné provozoval i rod Puchmajerů, z něhož vyšel básník Antonín Jaroslav Puchmajer. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled z levého břehu na první týnský jez a Panský mlýn mlynáře Františka Rybičky. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled na Týn z levého břehu. Vlevo stojí budova staré týnské solnice. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Fotografie týnské solnice, pořízená z pravého břehu řeky při příležitosti plavby posledního voru v Týně nad Vltavou dne 3. 5. 1981. Foto Pavel Kerner.

  Zde je možné se podívat na několik dalších fotografií pořízených v Týně při plavbě posledního voru.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled na Týn od jihozápadu. Přibližně v těchto místech je dnes hlinice cihelny. V pravé části fotky je výrazný kostel a nad ním zámek (dnes muzeum). Linie pod kostelem je břeh Vltavy. Tuto linii protínají tři střechy, to je dnes již zbořený mlýn. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Citace z nápisu na pohlednici - "Město má vlastnosti rekreačního střediska, vhodného pro letní pobyt a vodní sporty. Současně je čilým hospodářským i kulturním střediskem severní části českobudějovického okresu. Na snimku je pohled přes vodu k novému sídlišti." Co dodat, snad jen že se jedná o reprodukci pohlednice ze 60. let, a že domky na břehu Vltavy napravo od mostu dnes již nestojí. Nahradil je park. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Benešův mlýn stával na levém břehu, při nejspodnějším týnském jezu. 21.5.1962, při napouštění Orlické přehrady, dosáhla vzdutá hladina Vltavy až do Týna. V Benešově mlýně byla odstavena turbina a mlýn byl dále poháněn jen elektrickou energií. 31.12.1962 byl však jeho provoz zastaven a budova byla dále využívána pouze jako skladovací prostory. Zbořen byl až v roce 1990, a to v souvislosti s dostavbou přehrady Kořensko. Reprodukce dobové pohlednice ze 30. let. Archiv Zdeněk Hamr.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Vltavské vory kotvící v Týně. Pohled od starobylé solnice. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled na Týn od týnské solnice. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Most M. R. Štefánika z roku 1892 spojuje oba Vltavské břehy v Týně dodnes. Pohled z levého břehu na pravý. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Malá propust v Týně u druhého jezu. Vorová propust u levého břehu bývala zahrazena. Reprodukce fotografie z ½ 80. let. Archiv Zdeňka Hamra.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled z levého břehu na týnský železný most z roku 1892 a dnes již zaniklý jez. Reprodukce dobové fotografie pořízené kolem roku 1980. Foto Pavel Kerner.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Železný most v Týně při pohledu ze silničního mostu. V popředí je dobře patrná vorová propust (někdy se jí zde říkalo Valcha) na prvním týnském jezu. V pozadí, za železným mostem, vykukují dnes již zbořené Benešovy vltavotýnské mlýny. Reprodukce fotografie z roku 1979. Foto Pavel Kerner.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled na prostřední ze 3 týnských jezů z levého břehu. U levého břehu jez podcházel Štefánikův most, zde byla i vorová propust. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Dva vltavotýnští klučíci na pramenu zakotveném u levého břehu, mezi prvním a druhým jezem. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Celkový pohled na vltavskou partii v Týně nad Vltavou s dominujícím Štefánikovým mostem z roku 1892. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Železná konstrukce Štefánikova mostu z levého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


TÝN NAD VLTAVOU
TÝN NAD VLTAVOU

Pohled na Štefánikův most v Týně od hrazení mlýnského náhonu Benešova mlýna. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.