VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Skalice a Rabyně


SLAPSKÁ PŘEHRADA
SLAPSKÁ PŘEHRADA

Takto si představovali Slapskou přehradu projektanti ve 20. letech 20. století. Přehrada měla původně stát mezi dnešním letoviskem Nová Rabyně a chatovou osadou Kopanina. Jak je dobře vidět z obrázku, byla zde naplánována i plavební komora pro lodě. V letech 1928-1929 proběhl v místě budoucího staveniště geologický průzkum podloží. V důsledku neuspokojivých výsledků tohoto průzkumu (a také jistě z důvodu nastalé hospodářské krize ve 30. letech) ze stavby nakonec sešlo. Po válce byla prosazena jiná varianta - ta kterou známe dnes. Reprodukce propagační pohlednice. Archiv V.P.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Toto je to místo, kde měla výše uvedená Slapská přehrada (tehdy uváděná jako Štěchovice II) stát. Jedná se o vltavskou partii pod dnešní chatovou osadou Kopanina (to je mezi Skalicí a Lahozí), přímo naproti letoviska Nová Rabyně. Z pravého vltavského břehu, z planiny kde se dnes nalézá právě Nová Rabyně, je tento snímek také pořízen. Na pravé straně fotografie je na skále ještě dobře patrný, vápnem nakreslený, průmět budoucí přehrady. Reprodukce dobové fotografie z roku 1931. Archiv Povodí Vltavy.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Pohled na vltavskou partii u Slap. Na planině v pravé části fotografie se dnes rozprostírá letovisko Nová Rabyně (ta vilka i chata u silnice tam dodnes stojí). Dole, ve stráni u vody, se nalézá samota Babor (na některých mapách uváděná taky jako Bavor). V levé části fotografie, u cesty, budované v roce 1932 a vedoucí ku přívozu u hotelu Záhoří (přívoz zprovozněn až v roce 1938), stojí hostinec Na Skalici. V pozadí se rozprostírá obec Slapy. Zde zachycené místo, mezi Rabyní a Lahozí, bylo původně naplánováno pro stavbu přehrady. Reprodukce dobové pohlednice ze začátku 2. ½ 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


RESTAURACE NA SKALICI
RESTAURACE NA SKALICI

V místech, kde se dnes na Skalici nalézá přístaviště parníků, stával před napuštěním Slapské přehrady hostinec Na Skalici. Cesta která dnes končí ve vodě pokračovala dále do údolí, k hotelu Záhoří. Tam byl přívoz přes řeku a po druhém břehu vystoupala silnice opět nahoru (z vody vystupuje v místech dnešní Nové Rabyně). Ta louka, asi uprostřed svahu, na protějším břehu od hostince, to je dnešní pláž na Rabyni. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 30. let. Archiv V.P.


RESTAURACE NA SKALICI
RESTAURACE NA SKALICI

Pohled z cesty, vedoucí od Slap k přívozu u hotelu Záhoří, na letní zahrádku restaurace Na Skalici. Jak je z obrázku dobře patrné, jednalo se o poměrně velkou budovu. Bez zajímavosti jistě nezůstává ani fakt, že pan fotograf zachytil zahrádku zrovna ve chvíli, kdy většinu jejího osazenstva tvořili dělníci pracující na stavbě již výše zmíněné, právě budované, silnice. Reprodukce fotografie z roku 1932. Foto Josef Dvořák. Archiv Honzy a Blanky Reichardtových.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Pohled z říční navigace po proudu směrem ke Svatojánským proudům. Vpravo na stráni stojí Rabyně. Vlevo na stráni hospoda Na Skalici. Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


RABYNĚ
RABYNĚ

Pohled z levého břehu na vorový pramen právě proplouvající kolem samoty Babor. Samota Babor stávala ve stráni nad řekou, někde v místech dnešní zátoky u letoviska Nová Rabyně. Někdy v druhé polovině 40. let samota vyhořela (nepodařilo se mi zatím zjistit kdy a za jakých okolností), každopádně v roce 1948 si ji již pamětnící pamatují jen jako ruiny. Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


RABYNĚ
RABYNĚ

Samota Babor v zimě. V popředí zamrzlá Vltava. Pohled přes řeku ze dna současného pořehradního jezera. Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


RABYNĚ
RABYNĚ

Samota Babor stávala ve stráni pod dnešním letoviskem Nová Rabyně. Jednalo se o poměrně velkou budovu, která byla ještě na počátku 40. let kryta došky. V průběhi 2. svět. války tato samota vyhořela. Dle posledního majitele se zde říkalo také "U Hňůdů". Fotografie byla pořízena od ústí Sladovařského potoka do Vltavy, přibližně z míst kde dnes na Ždáni stojí tzv. Modrá loděnice. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 30. let. Archiv V.P.


RABYNĚ
RABYNĚ

Jeden z vltavských pramenů právě minul samotu Babor a nyní proplouvá údolím mezi osadou Rabyně a dnešním letoviskem Skalice. Nahoře, na loukách nad strání v pozadí, se dnes rozkládájí pláže na Nové Rabyni. Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Hromady ledových ker každoročně lemovaly vltavské břehy. Fotografie zachycuje počínající jaro na levém vltavském břehu, naproti samotě Babor. V pozadí silnice do Svatojanských proudů. Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


SKALICE
SKALICE

Pod strání na níž se dnes rozkládá autocamp na Skalici, až dole u vody, stávála tato samota. Pohled proti proudu řeky směrem k ústí Sladovařského potoka. Na skalnatém ostrohu (na snímku uprostřed za chaloupkou) dnes stojí modrá loděnice na Ždáni. Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Pohled na Vltavské údolí ze stráně na Skalici směrem po proudu. Řeka byla tehdy téměř celá zamrzlá.Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Pohled ze skaliska nad silnicí u hostince Na Skalici do údolí Vltavy, směrem k přívozu u hotelu Záhoří. Již v té době se začaly na Slapech stavět chaty - toto je momentka u jedné z nich. Fotografie z roku 1948. Archiv Jiřiny Velebové.


RESTAURACE VLTAVA
RESTAURACE VLTAVA

Na pravém břehu, na silnici vedoucí od přívozu u hotelu Záhoří směrem k dnešní Nové Rabyni, stávala svého času restaurace Vltava (dříve známa taky jako "Pohostinná chata Záhoří"). Přesto, že i toto místo je dnes skryto pod hladinou Slapské přehrady, tak tuto srubovou budovu je možno spatřit i v současnosti. Tehdejší majitel restaurace totiž nechal před zátopou budovu rozebrat a znovu sestavit u silnice, vedoucí z dnešní Rabyně k přehradě. Restauraci byste zde však dnes hledali marně, stavba slouží jako soukromý rekreační objekt. Reprodukce dobové pohlednice z let 1939 - 1943. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


RESTAURACE VLTAVA
RESTAURACE VLTAVA

Pohled na Vltavské údolí z dnešní Nové Rabyně směrem po proudu. Dřevěná chajdička ve strání je bývalá restaurace Vltava. Na protějším břehu, z části schovaný za stromy, je vidět již pobořený hotel Záhoří. Lesy ve stráních jsou již kompletně vykáceny až po zátopovou čáru. Reprodukce fotografie z roku 1953.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Lokalita rozkládající se na stráni v pravé části fotografie se nazývala "Obora" - dnes se to tady jmenuje Skalice. Fotografie je pořízena ze skal u dnešní chatové osady Lahoz. Nad strání na levé straně se dnes rozkládá rekreační středisko Nová Rabyně. Vpravo ve stráni je vidět samota U Valzů, nad ní stával hostinec Na Skalici (na fotce není vidět). Na loukách v pravé horní části fotografie se v současnosti rozkládá autokemp Skalice. V pozadí na hřebenu vykukuje několik stavení Měřína. Reprodukce fotografie z počátku 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


PARTIE U BAVORA
PARTIE U BAVORA

Vltavská partie u samoty Bavor (stojí mezi těmi dvěma stromy na pravé straně fotografie) při pohledu ze stráně, na níž se dnes nalézá autokemp Skalice. Za zákrutem již stojí na levém břehu hotel Záhoří ve Svatojánských proudech. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Celkový pohled na vltavskou partii u Slap v době budování nové státní silnice k přívozu ve Svatojánských proudech. Na planině uprostřed lesů v pravé části fotografie vyroste již za nějakých 20 let letovisko Nová Rabyně. Reprodukce fotografie ze dne 30. 5. 1930. Foto Josef Dvořák. Archiv městského muzea Netvořice.


PARTIE NA VLTAVĚ U RABYNĚ
PARTIE NA VLTAVĚ U RABYNĚ

Celkový pohled na vltavskou partii mezi Ždání a hotelem Záhoří, pořízený ze skalisek na levém břehu. V lesích na protějším břehu (ta světlá čára) je dobře vidět právě budovaná silnice k uvažované přehradě u Slap n./Vlt. a dále k přívozu ve Svatojánských proudech (to je ta silnice co je z ní dnes tak pěkný výhled do údolí na jezero). Dole u řeky v levé části fotografie stojí samota Bavor. Reprodukce fotografie ze dne 14. 6. 1930. Foto Josef Dvořák. Archiv městského muzea Netvořice.


PARTIE NA VLTAVĚ U RABYNĚ
PARTIE NA VLTAVĚ U RABYNĚ

Vltavská partie pod samotou Bavor (fotografie přímo navazuje na levou část předchozího snímku). Na planině na protějším břehu (dnešní letovisko Nová Rabyně) je velice dobře vidět serpentina právě budované silnice k uvažované přehradě u Slap n./Vlt. a dále k přívozu u hotelu Záhoří. Reprodukce fotografie ze dne 14. 6. 1930. Foto Josef Dvořák. Archiv městského muzea Netvořice.

  Zde ke shlédnutí další fotografie z výstavby státní silnice ke staveništi uvažované přehrady v ř. km 151 u Slap.


PARTIE NA VLTAVĚ
PARTIE NA VLTAVĚ

Partie na Vltavě zvaná "U Babora" (střecha samoty Babor vykukuje za břehem v levé části fotografie). V pravé části fotografie leží ústí potoka Sladovaře a ve vrchních partiích stráně se dnes rozkládá autokemp Skalice. Na zalesněném vrcholku (od těch vodáků napravo) dnes stojí Modrá loděnice na Ždáni. Reprodukce fotografie z roku 1940. Archiv Honzy a Blanky Reichardtových.


PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP
PARTIE NA VLTAVĚ U SLAP

Pohled na řeku mezi dnešní Rabyní a Lahozí ze silnice vedoucí k přívozu u hotelu Záhoří. Právě zde byla původně vyprojektována přehrada. Reprodukce dobové pohlednice - po roce 1943. Archiv Zdeňka Hamra.


NOVÁ RABYNĚ
NOVÁ RABYNĚ

Budovy, sloužící v současnosti jako hotel "Nová Rabyně", byly vybudovány zároveň se stavbou Slapské přehrady a původně sloužily jako ubikace pro dělníky pracující na stavbě přehrady. Na snímku je zachycena Nová Rabyně již v době napouštění přehrady. Hladina stoupne ještě asi o třetinu, až k těm bílým patníkům na okraji stráně. Reprodukce dobové pohlednice z léta 1955. Archiv V.P.


NOVÁ RABYNĚ
NOVÁ RABYNĚ

Opačný pohled než na předcházejícím snímku. Přes budovy stojící na Nové Rabyni je vidět hladina ne zcela napuštěné přehrady. Silnice na protějším břehu již zanedlouho zmizí z větší části pod hladinou. Pod silnicí na levé straně (pod těmi stromky) jsou ještě dobře patrné zbytky rozvalin hostince "Na Skalici". Reprodukce dobové pohlednice z léta 1955. Archiv V.P.


NOVÁ RABYNĚ
NOVÁ RABYNĚ

"Perlou celého pobřeží Slapského jezera je Nová Rabyně. Její hotelové pavilóny, pláž a vodní sporty na zdravém vzduchu vábí k sobě desetitisíce pracujících" - citace textu ze zadní strany pohlednice. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 50. let. Archiv V.P.


NOVÁ RABYNĚ, SKALICE, ŽDÁŇ A MĚŘÍN
NOVÁ RABYNĚ, SKALICE, ŽDÁŇ A MĚŘÍN

Celkový, letcký pohled na letoviska Nová Rabyně, Skalice, Ždáň a Měřín po napuštění přehrady. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 50. let. Archiv V.P.