VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Saník


SANÍK
SANÍK

Celkový pohled na osadu Saník rozkládající se na pravém břehu. Budova stojící zcela vlevo, patří někdejšímu mlýnu bratří Šejharů. V roce 1922 ho odkoupila firma Přemysl Bečka a společníci a zřídila zde malou továrničku na výrobu nástrojů pro kovoprůmysl. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Rudolfa Kosteleckého.


SANÍK - KŘENEK
SANÍK - KŘENEK

Několik stavení stojících v Saníku na levém břehu, tvořilo osadu Křenek. Na fotografii je zachycena budova tzv. "Matoušova mlýna" postaveného v letech 1853 - 1856. Ten stál na Křeneckém potoce, jen několik desítek metrů před jeho ústím do Vltavy. Původně se skutečně jednalo o mlýn, ale jeho provoz byl nerentabilní a tak později sloužil jako ubytovaní pro letní hosty v povltaví. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


SANÍK
SANÍK

Letní radovánky na jezu mazi Saníkem a Křenkem. Pohled z levého břehu na pravý. Reprodukce dobové fotografie. Archiv VP.