VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Podolsko


PODOLSKO
PODOLSKO

Řetězový most v Podolsku byl dle projektu B. Schnircha vybudován českobudějovickým vlastencem a podnikatelem Vojtěchem Lannou. Slavnostní založení pilířů proběhlo dne 26. května 1847 a již za rok, dne 7. září 1948 byl most předán k užívání. Pohled na údolí z levého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Řetězový most v Podolsku byl prvním postaveným mostem tohoto druhu v Čechách. V této souvislosti není bez zajímavosti, že pro jeho rozebrání a zachránění před zátopou orlické zdrže mluvil hlavně fakt, že se současně jedná o poslední dochovaný empírový most tohoto druhu u nás. Takže byl vlastně první i poslední. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 30. let. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Celkový pohled na vltavskou partii, jez s mlýnem a několik stavení obce Podolsko. Fotografie přímo navazuje na levou část předcházejícího snímku. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 30. let. Archiv Zdeňka Hamra.


PODOLSKO
PODOLSKO

Budova plavecké hospody U Charyparů v Podolsku. Hostinec stál ve stráni na pravém břehu, přímo nad budovou mlýna. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 30. let. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Fotografie "z výletu k Vltavěnce". V pozadí - nový podolský most v konečném stádiu výstavby. Reprodukce dobové fotografie z července 1941. Archiv Zdeňka Hamra.


PODOLSKO
PODOLSKO

Celkový pohled na starý řetězový most v Podolsku a postupně budovaný most nový. Na snímku je pěkně zachycena výstavba mohutné dřevěné skruže, která sloužila k vybetonování hlavního nosného oblouku. Snímek zřejmě zachycuje stav prací v létě roku 1939. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Monumentální betonový oblouk se klene nad hlubokým vltavským údolím. Stav prací na jaře roku 1940. Reprodukce dobové pohlednice. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

V popředí starý řetězový most, nad ním se klene již vybetonovaný nosný oblouk nového mostu v Podolsku. Reprodukce amatérské fotografie z léta 1940 - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


PODOLSKO
PODOLSKO

Stavba nového betonového mostu v Podolsku při pohledu z právě připlouvajícího pramene - zatím je hotov hlavní oblouk, lešení pod ním je už odstraněno. Reprodukce amatérské fotografie z léta 1940 - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


PODOLSKO
PODOLSKO

Betonáž mostních pilířů nového mostu v Podolsku probíhala během roku 1940. V popředí jest dobře patrný jeden z bunkrů vltavské pevnostní linie, který stojí u základů jednoho z mostních pilířů starého řetězového mostu. Foto Miloš Šchrimpf. Archiv Radana Láška.


PODOLSKO
PODOLSKO

Takto pokročila stavba nového betonového mostu v Podolsku v létě 1941. Fotografie je pořízena z levého břehu a zachycuje práce na postranních obloucích a postupnou betonéž mostovky. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Radana Láška.


PODOLSKO
PODOLSKO

Podolské mosty při pohledu z pravého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Pohled na oba Podolské mosty z vyhlídky na levém břehu - od Temešváru. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Pohled na podolské mosty z levého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Takto vypadal pohled z nového betonového mostu dolů do údolí na jez a podolský mlýn v roce 1960. Podle úrovně vykácení lesa na stráních je možno dobře odhadnout, kam až stoupne hladina po napuštění Orlické přehrady. Foto J. Lášek / 1960.


PODOLSKO
PODOLSKO

Nájezd na most v Podolsku při pohledu z písecké strany. Po roce 1948 dostal most jméno po našem "prvním dělnickém presidentovi", byl to tedy most Klementa Gotwalda. Reprodukce dobové pohlednice z 50. let. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Výlet na motorce se slečnou na místa, jež již zanedlouho skryje hladina napouštějícího se orlického jezera. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1961. Archiv V.P.


PODOLSKO
PODOLSKO

Celkem zajímavý snímek z doby těsně před napuštěním Orlické přehrady. Starý řetězový most je již rozebrán a odvezen, všechna stavení jsou již rozbourána a les až po zátopovou čáru vykácen - čeká se již jen na vodu. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1961. Archiv V.P.

  Zde se můžete podívat jak dnes vypadá starý řetězový most z Podolska na svém novém místě ve Stádleci na Lužnici.