VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Orlík


ORLÍK
ORLÍK

Celkový letecký pohled na vltavské údolí a zámek Orlík. V říčním zákrutu pod zámkem zrovna proplouvá jeden z vltavských pramenů. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1940. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Detailní letecký snímek zámku Orlíku, rozkládajícího se na mohutné skále vysoko nad řekou. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1933. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Letecký pohled na zámek Orlík. Atmosféra těchto míst byla tehdy jistě naprosto jiná než dnes - skutečné "orlí hnízdo" v nekonečných lesích. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Pohled z vyhlídkového altánu, ležícího vysoko ve stráni na pravém břehu proti hájovně Nákle, na zámek Orlík, utopený v moři lesů. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Zámek Orlík při pohledu z levého břehu. Při napuštění Orlické přehrady stoupla voda až téměř k samým základům zámku a dnes její hloubka v těchto místech dosahuje téměř 65 m. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Zámek Orlík působil na vltavské plavce jistě monumentálním dojmem. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Vltavský přívoz pod zámkem Orlíkem. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Pohled na zámek Orlík ze zámeckého parku - nad zámkem na levém břehu. Kamenný kříž je při troše hledání možno nalézt i v současnosti. Jen pohled je od něj trochu jiný. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Partie ze zámeckého parku. Pohled na výletníka, kochajícího se výhledem do údolí Vltavy z jedné z mnoha lávek, které se nacházely na křivolakých pěšinách tohoto rozlehlého parku. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1924. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Pohled na řeku z dřevěné lávky, obepínající skalní stěnu pod zámkem Orlíkem. Lávka byla součástí poměrně rozsáhlého systému stezek, proplétajících se rozlehlým parkem kolem zámku Orlíku. Poměrně velkou část zámeckého parku bohužel pohltily vody orlické přehrady. Reprodukce fotografie z roku 1955. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


ORLÍK
ORLÍK

Pohled na vltavské údolí pod zámkem Orlíkem z levého břehu, od stanoviště přívozu. Reprodukce fotografie z 50. let. Archiv občanského sdružení Prokop.


ORLÍK
ORLÍK

Pohled přes řeku na hájovnu Vilemínu. Ta stála na pravém břehu, v ohybu řeky mezi přívozem pod Orlíkem a obcí Velký Vír. Reprodukce fotografie z 40. let. Archiv občanského sdružení Prokop.


ORLÍK
ORLÍK

Pohled na vltavské údolí ze zámku Orlíka. Výhled zde musel být skutečně úchvatný. Reprodukce fotografie z roku 1956. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Pohled na zámek Orlík, vypínající se nad ještě ne zcela naplněným jezerem Orlické přehrady. Ve stráni (napravo od zámku) jsou dobře patrné, již vybudované betonové schůdky, které budou již brzy sloužit jako přístaviště výletních motorových lodí. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 60. let. Archiv V.P.


ORLÍK
ORLÍK

Přístaviště lodí u zámku Orlík. Na snimku je malá motorová loď "Nežárka" která na Orlické přehradě jezdila v letech 1961-1963. Byla sem dovezena ze Slap, kam se posléze i vrátila. Na snímku je dobře patrná hladina jezera, která tehdy ještě nedosahovala současné výše. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.