VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Rejsíkov a Nový Mlýn


REJSÍKOV
REJSÍKOV

Hned další následující jez pod Novým Mlýnem čekal na vodáky u mlýna a elektrárny Rejsíkov. Pohled proti proudu z pravého břehu. V pozadí je pěkně vidět skalní kaplička. Tu je možno při nižším stavu vody v nádrži Orlík spatřit i dnes. Reprodukce amatérské fotografie z roku 1960. Foto Miloslav Skrbek.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Asi 2 km pod Hladnou, u dnešní osady Rybárna, stával na pravém vltavském břehu starobylý mlýn nazývaný "Nový". Pohled proti proudu z pravého břehu. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1922. Archiv Rudolfa Kosteleckého.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Celkový pohled z levého břehu na původní budovu Nového Mlýna. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

V roce 1929 byla na místě Nového Mlýna postavena elektrárna s překvapivým názvem Nový Mlýn. Elektrárna byla majetkem Schwarzenberků a dodávala elektrickou energii do pivovaru v Protivíně. Stála na 2,8 m vysokém jezu, na jehož levé straně byla 62 m dlouhá retardérová propust. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Rudolfa Kosteleckého.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Celkový pohled na vodní elektrárnu Nový Mlýn. Při levém břehu je dobře patrná retardérová vorová propust. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Pohled na elektrárnu Nový Mlýn z právě připlouvajícího pramenu. Reprodukce amatérské fotografie z léta 1940 - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Průjezd retardérem jezu Nový Mlýn na vorech. Reprodukce amatérské fotografie z léta 1940 - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Nezvyklí pohled na budovu elektrárny Nový Mlýn s jezem ve směru proti proudu z pravého břehu. Reprodukce fotografie zřejmě ze 40. nebo 50. let 20. století. Archiv Miroslav Hraba.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Budova elektrárny Nový Mlýn s obytnou budou, konlou a přívozem při pohledu z levého břehu. Reprodukce fotografie zřejmě ze 40. nebo 50. let 20. století. Archiv Miroslav Hraba.


NOVÝ MLÝN
NOVÝ MLÝN

Pohled na jez a retardérovou propust elektrárny Nový Mlýn. Na březích nad jezem je dobře vidět pruh vykáceného lesa, až sem dosáhne voda vzduté Vltavy. Reprodukce amatérské fotografie z roku 1960. Foto Miloslav Skrbek.