VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Moráň


MORÁŇ
MORÁŇ

Celkový pohled na osadu Moráň ze hřbetu Ždáňské hory, ve směru proti proudu. Obec rozkládající se na obou březích Vltavy čítala asi 12 chalup. Po napuštění Slapské přehrady obec zcela zanikla a ani jméno Moráň se dnes již v těchto místech nepoužívá. Reprodukce fotografie z roku 1933 - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


MORÁŇ
MORÁŇ

Vltavská partie na Moráni při pohledu ze stráně na levém břehu. V popředí pod strání stojí hostinec Moráň. Na protějším břehu samota Hruškov. V pozadí nad řekou se rozkládají pláně patřící k osadě Královská (dnešní letovisko Měřín). Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


MORÁŇ
MORÁŇ

Celkový pohled na vltavskou partii na Moráni ze hřbetu Ždáňské hory. V popředí samota Povalika, dále pak samotná Moráň. V popředí na břehu Vltavy jsou dobře patrné zbytky demolovaných pevností tzv. Vltavské linie, která začínala právě v těchto místech. Fotografie ze 40. let. Archiv Markéta Stluková.


MORÁŇ
MORÁŇ

Vpravo, přímo u řeky stojí Vodrážkův plavecký hostinec, někdy také nazývaný "U pana Aloise". Nahoře na kopci se rozkládá statek Malčany, jehož součástí byla i malá kaple se zvoničkou. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


MALČANY
MALČANY

Celkový pohled na statek Malčany na Moráni. V údolí za budovami teče Vltava. V pozadí se rozkládají osady Královská a Ždáň. Reprodukce dobové pohlednice ze 30. let. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Fotografie jednoho ze zabetonovaných řopíků vltavské linie na Moráni. Jedná se o typ vz. 37 A-180z. Bunkr stál (vlastně dodnes stojí, ale asi v hloubce padesáti metrů pod hladinou) přímo před samotou Hruškov, což bylo na pravém břehu, přes vodu, téměř naproti hostinci Moráň. Reprodukce fotografie pravděpodobně z roku 1942. Archiv Zdeňka Neužila.


MORÁŇ
MORÁŇ

Stavení na Moráni na levém břehu řeky. Zcela v pravo na stráni vykukuje statek Malčany. Fotografie ze 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


POVALILKA
POVALILKA

Samota Povalilka uzavírala Moráň na levém břehu. Potahová stezka v těchto místech přecházela z levého na pravý břeh. V pozadí již začínají kamenité stráně Ždáňské hory. Fotografie ze 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


POVALILKAŇ
POVALILKA

Pod osadou Moráň přecházela potahová stezka z pravého břehu na břeh levý. Zde bylo vždy nutno koňské spřežení naložit na loď a převézt ho na protější břeh. V pozadí na protějším břehu je vidět samota Povalilka - poslední chaloupka Moráně na levém břehu. Reprodukce záběru z filmu "Poslední dny Svatojánských proudů" (1939).


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na Moráň ve směru od Královské. Údolím v pozadí ústil do Vltavy potok Mereda (dnes je v těchto místech protáhlý záliv). Budova, stojící u řeky na obrázku zcela vlevo, je hostinec "Moráň". Na stráni vpravo se v současnosti nalézá chatová osada Hrdlička. Fotografie ze 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.


MORÁŇ
MORÁŇ

Celkový pohled na osadu Moráň ze stráně na pravém břehu. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na hostinec Moráň z pravého břehu. V popředí je vidět samota Kocanda. Ještě s jednou samotou ležely u ústí Jablonského potoka do Vltavy a také se jim někdy říkalo "Šeradovské chaloupky". V pozadí se tyčí hřeben Ždáňské hory. Reprodukce dobové pohlednice z 2. poloviny 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na hostinec Moráň z pravého břehu. Před hostincem je pěkně vidět socha Černého sv. Jana. Údolím v pozadí přitékal do Vltavy potok Mereda a dnes je v těchto místech zátoka u chatové osady Hrdlička. Reprodukce dobové pohlednice z konce 20. let. Archiv V.P


MORÁŇ
MORÁŇ

Bartákův hostinec na Moráni při pohledu od Královské. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 30. let. Archiv Zdeňka Hamra.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na Moráň z pravého břehu - od ústí Jablonského potoka do Vltavy. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 30. let. Archiv Zdeňka Hamra.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na hostinec Moráň a ústí potoka Meredy z pravého břehu. V pozadí se tyčí hřeben Ždáňské hory. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Takto vypadal hostinec J. Zelenky na Moráni na počátku 20. století, konkrétně kolem roku 1906. No, soudě podle této pohlednice, tam bylo asi dost živo. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Celkový pohled na hostinec na Moráni a sochu Černého sv. Jana, která stávala před ním. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 30. let. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Socha Černého sv. Jana na Moráni. Na protějším břehu samota Hruškov. Socha pocházela z roku 1734. Dlouhá léta byla dominantou Moráně, až v roce 1947 byla stržena velkou ledovou dřenicí a již nikdy nebyla obnovena. Socha samotná se podle svědectví starousedlíků dostala až na statek Malčany, kde byla provizorně uložena. Pro nezájem byla zřejmě časem zničena a dnes je nenávratně ztracena. Povalený podstavec zůstal od roku 1947 ležet na svém místě a tak byl v roce 1954 zatopen při napouštění přehrady. V roce 2012 byl na dně jezera objeven a následující rok se ho podařilo vylovit. Dnes je možné si jej prohlédnout v expozici muzea v Chotilsku. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Posezení u piva na venkovní zahrádce Zelenkova hostince na Moráni. Vpravo vzadu, na protějším břehu, stojí samota Hruškov. Přímo za skupinkou návštěvníků vykukuje socha Černého sv. Jana. Reprodukce fotografie ze září 1931. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na Moráň se zalesněných hřbetů na pravém břehu. Vpravo v pozadí se nad řekou pne hřbet Ždáňské hory a za ní již vykukuje obec Slapy. Vlevo nad Morání je pěkně vidět statek Malčany, který stojí na stejném místě dodnes. Přímo uprostřed ve stráni stojí vila pana Bartáka; i ta musela nakonec ustoupit hladině slapského jezera. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na vltavské údolí nad Morání z levého břehu, někde od Vodrážkova hostince. Na pravém břehu jsou dobře patrné obě tzv. "Šeradovské chaloupky". Jedna z nich (ta blíže) je hostinec Antonína Křížka zvaný též Kocanda. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


MORÁŇ
MORÁŇ

Hostinec Kocanda na Moráni. Budova stála velmi blízko řeky a proto byla opevněna mohutnými základy, které po dlouhá léta odolávaly každoročním jarním dřenicí. Majitel musel svou chalupu opustit v roce 1943 v souvislosti se zřízením výcvikového prostoru SS na Neveklovsku. Domů se již nikdy nevrátil. Reprodukce fotografie ze 30. let. Archiv obec Slapy.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na dvě chaloupky, stojící na Moráni na levém břehu, jen kousek nad hostincem Moráň. Vilku výše ve svahu si majitel (pan Bárta) zřejmě stavěl s vědomím, že si ji staví na břehu budoucího jezera. Projekt přehrady se však později změnil a vilka musela být před napuštěním přehrady zbourána. Reprodukce dobové pohlednice z 2. pol. 30. let. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na vltavskou partii pod osadou Moráň, v zákrutu k osadám Královská a Ždáň. Na levé straně lemují údolí vysoké stěny Ždáňské hory. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled na Vodrážkův hostinec na Moráni z pravého břehu. Přestože jen o několik desítek metrů dále po proudu byl další poměrně velký hostinec, i zde bylo v sezóně velice živo, jak je taky z obrázku na první pohled patrné. Reprodukce pohlednice z roku 1934. Archiv V.P.


MORÁŇ
MORÁŇ

Pohled ze skal na pravém břehu na Vodrážkův hostinec na Moráni. Reprodukce dobové pohlednice ze 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.