VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Měchenice


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Celkový pohled na Měchenice ze skalisek na pravém břehu ve 20. letech. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na část obce Měchenice s nádražím a s mohutnou konstrukcí železničního viaduktu v pozadí. Bílá budova, stojící za nádražím v levé části fotografie, je dnes již zbořený mlýn Holubov. Budova u silnice za viaduktem je hostinec Leznice. Reprodukce dobové pohlednice z 20 let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

V době zhotovení tohoto snímku zde ještě zcela chyběla tzv. "povltavská dálnice", která dnes vede přímo po břehu řeky. Na snímku jsou hezky vidět hráze říční navigace. Jedná se o stav ještě před napuštěním přehrady ve Vraném nad Vltavou. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na Měchenice ze stejného místa jako na předchozím snímku, ale již po napuštění přehrady ve Vraném. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Ústí Bojovského potoka do Vltavy. Vpravo první hřiště místních fotbalistů. Právě na tomto místě vyroste po vybudování přehrady ve Vraném Měchenická plovárna. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Vranská přehrada je již napuštěna a nová plovárna je již vybudována. V pozadí právě odjíždí vlak na Dobříš. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na Měchenice z Bojovského údolí směrem k řece. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1933. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na Měchenice a řeku z kraje Bojovského údolí. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na levou část Měchenic. Chaloupka, stojící nejblíže u vody, je hostinec pana Františka Dolejše. V údolí (vzadu vlevo) na nás již vykukuje Davle. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1933. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na Měchenice v době stavby přehrady ve Vraném. Na březích probíhají terénní úpravy před napuštěním Vranské přehrady. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

V roce 1935, před napuštěním přehrady ve Vraném, musely být z důvodu zvednuté hladiny Vltavy, zvýšeny mostní pilíře o 2,75 metru tak, aby i nadále mohly pod mostem proplouvat lodě. Při té příležitosti bylo vedle stávajícího mostu vybudováno mostní provizorium. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Bohuslava Čadila.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Rekonstrukci mostu provedl 121. vojenský ženijní pluk z Pardubic. Pohled na měchenický viadukt a budované mostní provizorium (vpravo) z levého břehu. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Bohuslava Čadila.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na právě budované mostní provizorium (v popředí) a měchenický viadukt. V pozadí na levém břehu je dobře patrná restaurace Leznice. Reprodukce dobové fotografie. Archiv Bohuslava Čadila.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Pohled na měchenickou cementárnu a před ní stojící Jirsákovu restauraci. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Mlýn Holubov stával u levého vltavského břehu (na fotografii budova zcela vpravo), mezi Měchenicemi a železničním viaduktem. Byl zbořen v průběhu roku 1934 v souvislosti s regulačními pracemi a stavbou přehrady ve Vraném. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


MĚCHENICE
MĚCHENICE

Stanice ČSD Měchenice (vpravo) na trati z Vraného nad Vltavou do Dobříše. Silnice v popředí se dnes podobá spíše dálnici. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.