VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Leznice


LEZNICE
LEZNICE

Při cestě z Vraného nad Vltavou do Měchenic, kousek před měchenickým viaduktem, stával na pravém břehu starý plavecký hostinec Leznice. Katastrálně patřil k Trnové a ta zde také měla svou zastávku paroplavby. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv Zdeňka Hamra.


LEZNICE
LEZNICE

Společná fotografie sešlosti s kapelou, konané v hostinci U Boudníků na Leznici dne 8. 4. 1901. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


LEZNICE
LEZNICE

Hostinec U Boudníků na Leznici při pohledu z pravého břehu. U přístaviště před hostincem právě kotví paroloď "Smíchov" (1895-1952). Reprodukce dobové pohlednice. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


LEZNICE
LEZNICE

V první polovině 20. let byla budova původního hostince Leznice nahrazena budovou novou, stojící jen o kousek výše ve stráni (nějakou dobu stály oba hostince, nový i starý, vedle sebe společně). Od přístaviště u hostince právě odplouvá paroloď "Primátor Dittrich" (1891-1951). Budova stojí v podstatě v nezměněné podobě dodnes, hostinec tam však již dávno nenajdete. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1929. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


LEZNICE
LEZNICE

Pohled na novou budovu hostince Leznice z okraje silnice do Měchenic a dále do Davle. V pozadí přetíná Vltavu měchenický železniční viadukt z roku 1897. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1927. Archiv V.P.


LEZNICE
LEZNICE

Parník PRAHA na své trase ze Štěchovic do Prahy právě míjí hostinec U Boudníků na Leznici. Foto z 2. 1/2 30. let. Reprodukce výřezu z dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.