VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Královská a Ždáň


ŽDÁŇ
ŽDÁŇ

Pohled na plně naložený koňský povoz s obsluhou. V pozadí je velmi pěkně viditelná vltavská partie u Ždáně a Královské. Nahoře na kopci se krčí několik chalup obce Měřín. Snímek byl pořízen z právě budované státní silnice vedoucí od obce Buš k přívozu ve Svatojánských proudech (to je přesně ta silnice, po které se dnes dostanete od Buše k autokempu na Skalici). Reprodukce fotografie z let 1932 - 35. Archiv Františka Strnada.


KRÁLOVSKÁ
KRÁLOVSKÁ

Pohled na Královskou ze stráně pod osadou Měřín. V pozadí se pnou skalní stěny Ždáňské hory. Královská se nacházela v místech dnešní rekreační oblasti Měřín. Ani jedna z původních budov se do současnosti nezachovala a celá osada zmizela pod hladinou Slapské přehrady. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


KRÁLOVSKÁ
KRÁLOVSKÁ

Pohled na Vltavu a políčka na Královské ze skal na Ždáni. Vpravo suťová pole Ždáňské hory. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


KRÁLOVSKÁ
KRÁLOVSKÁ

Vltava opustila Moráň a pozvolna se stáčí ke Královské. Levému břehu dominují monumentální skalní stěny a suťová pole Ždáňské hory. Reprodukce fotografie z roku 1933 - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


KRÁLOVSKÁ
KRÁLOVSKÁ

Celkový pohled na zákrut Vltavy mezi Královskou (vpředu) a Ždání (vzadu) z hřebenu Ždáňské hory. Reprodukce fotografie z roku 1933 - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


ŽDÁŇ
ŽDÁŇ

Zákrut Vltavy u Ždáně při pohledu proti proudu řeky. V pozadí na hřebenu se rozkládá osada Měřín. Na snímku je dobře patrný Adámkův statek na Ždáni. Foto ze 40. let. Archiv Markéta Stluková.


ŽDÁŇ
ŽDÁŇ

Pohled z pravého břehu na několik chaloupek, stojících na Ždáni mezi statkem Ždáň a ústím Sladovařského potoka do Vltavy. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ŽDÁŇ
ŽDÁŇ

Pohled na několik chaloupek osady Královská od přívozu ze Ždáně. V pozadí jest dobře patrný hřeben Ždáňské hory. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


KRÁLOVSKÁ
KRÁLOVSKÁ

Záběr na stejné místo jako na předcházející fotografii, ale pořízený z protilehlých skalisek na Ždáni. Na konci 30. let patřilo stavení p. Šebkovi, který zde v letních měsících provozoval hostinec. Ve stráni nad chalupou byli zřejmě ještě před válkou postaveny dvě chaty. I ty však musely být před napuštěním slapské zdrže zbořeny, voda dostoupila až na okraj lesa nad nimi. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Jiří Dovrtěl.


ŽDÁŇ
ŽDÁŇ

Celkový pohled na statek na Ždáni s přívozem směrem od Královské. V pozadí lemují pravý břeh vysoké skalní stěny. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


KRÁLOVSKÁ
KRÁLOVSKÁ

Pohled z paluby jednoho z vltavských šífů, právě taženého proti proudu kolem osady Královská. Nad skalisky v pozadí se rozkládá políčky posetá planina Ždáně. Reprodukce záběru z filmu "Poslední dny Svatojánských proudů" (1942).


SLADOVAŘSKÝ POTOK
SLADOVAŘSKÝ POTOK

Pohled do údolí Sladovařského potoka, jehož zatopením vznikl hluboký záliv, který v současnosti odděluje letoviska Ždáň a Skalice. Reprodukce dobové fotografie ze 40. let. Archiv Zdeňka Neužila.