VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Jarov a Strnady


JAROV
JAROV

Vltava mezi Zbraslaví a Jarovem při pohledu z vrchu Homole u Vraného. Dole vlevo vykukuje továrna na hliněné výrobky ve Strnadech. Na levém břehu je dobře patrna právě budovaná povltavská silnice. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


JAROV
JAROV

Pohled na železniční zastávku a stanici parolodí na Jarově. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


JAROV
JAROV

Kolesový parník "Labe" se vrací ze své plavby do Štěchovic, právě proplouvá kolem zastávky Jarov. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv Zdeňka Hamra.


JAROV
JAROV

Výletní restaurace na Jarově a k ní přilehlé vltavské partie byly v minulosti silně využívány k rekreačním účelům. S čilým turistickým ruchem v minulosti také souvisí existence železniční zastávky Jarov, která jako by dnes postrádala smyslu. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv Ladislava Ryšánka.


STRNADY
STRNADY

Celkový pohled na vltavskou partii mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Vlevo v popředí stojí ozdravovna Strandy. Za ozdravovnou se rozkládá cihelna a továrna na hliněné výrobky. Na protějším břehu stojí železniční zastávka Jarov. V pozadí vidíme Zbraslav. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


STRNADY
STRNADY

Vory proplouvající kolem ozdravovny ve Strnadech u Vraného nad Vltavou. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1928. Archiv V.P.


STRNADY
STRNADY

Ozdravovna pro pracující dorost ve Strnadech u Vraného nad Vltavou byla vystavěna v roce 1925. V pozadí stojí továrna na hliněné výrobky. Budova ozdravovny stojí dodnes, po areálu cihelny byste dnes již pátrali marně. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


STRNADY
STRNADY

Kolesový parník "Primátor Dittrich" (1891-1951) právě proplouvá kolem ozdravovny ve Strnadech směrem ku Praze. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


STRNADY
STRNADY

Ozdravovna ve Strnadech u Vraného nad Vltavou. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.