VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Davle


DAVLE
DAVLE

Celkový pohled na obec Davli, pořízený někdy na přelomu 19. a 20. století. V obci již stojí kaple, postavená v roce 1898, ale se stavbou železného mostu, který dnes spojuje obec s nádražím na opačném břehu, se ještě ani nezačalo. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv rodiny Dvořákovy.


DAVLE
DAVLE

Celkový pohled na staveniště nového mostu v Davli. Stavba mostu byla zahájena 28.4.1904, po šestiletém jednání a shromažďování finančních prostředků. Most byl stavebně v prvních dnech srpna 1905. Slavnostní svěcení mostu pak proběhlo v neděli 3.září 1905. Most byl vyprojektován stavebním odborem království českého za dozoru vrchního inženýra pana Schuhmana. Výroba železné konstrukce byla zadána Českomoravské továrně na stroje v Praze. Náklady na stavbu dosáhly výše 230 035 rakouských korun. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Celkový pohled na Davli ze skalisek na pravém břehu - od Libřice. Reprodukce dobové pohlednice. Před rokem 1916. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Pohled na hostinec pana Adlera na Libřici u Davle a přilehlou železniční zastávku. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1929. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Pohled přes vodu na hostinec Libřice. Po Vltavě právě proplouvá na své pouti do Štěchovic paroloď "Praha". Reprodukce dobové pohlednice z roku 1909. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Pohled na Davli a Vltavu z levého břehu od Račan. V pozadí nad skalami pod lesem se nalézá několik stavení obce Chlomek. Vlevo odbočuje od řeky údolí s osadou Libřice. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Na pravém vltavském břehu, nad údolím Libřice, se rozkládá rekreační chatová oblast Oleško. Pohled od soutoku Sázavy a Vltavy. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


SÁZAVA U DAVLE
SÁZAVA U DAVLE

Letecký pohled na soutok Vltavy a Sázavy u Davle. Na snímku dole - davelský Ostrov. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1940. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Partie na Vltavě u Davelského mostu. Stav před napuštěním přehrady ve Vraném. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Celkový zimní pohled na Davli i se zcela zamrzlou Vltavou. Reprodukce dobové pohlednice z 1. ½ 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Davelský most při pohledu od nádraží. Vlevo za řekou stojí restaurace V Pivovaře, postavená na místě starého pivovaru pražským stavitelem ing. Fr. Troníčkem v roce 1938. Vpravo je vidět část ocelového mostu. Ten musel být z důvodu stavby přehrady ve Vraném o 1,5 m zdvižen. Práce na této operaci započaly dne 10. července 1936. Nástavbu pilířů provedla firma Lanna a železnou konstrukci dodala Českomoravská stojírna Kolben-Daněk. Firma Lanna také po dobu prací zajišťovala pomocí prámu a motorové lodi náhradní přívoz přes řeku. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Hlavní davelská ulice na počátku 30. let. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Pohled z železného mostu na parník, právě přistávající před Hraběcím hostincem v Davli. Hostinec byl v roce 1890 přestavěn z pivovaru, založeného v roce 1714 opatem Koterovským. V pozadí jest dobře patrný vtok Sázavy do Vltavy. Reprodukce dobové pohlednice z konce 20. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

V únoru až srpnu 1968 se Davle na nějakou dobu proměnila na německé město Remagen. Probíhalo zde totiž natáčení amerického válečného velkofilmu "MOST U REMAGENU". Při této příležitosti byl za pomocí kulis a jiných "filmařských pomůcek" most poněkud poupraven. V pravobřežní stráni, přímo u mostu, byl filmaři dokonce vyražen několik desítek metrů dlouhý filmový železniční tunel, který byl posléze opět zavezen vytěženým materiálem a zlikvidován (zbytky portálu tunelu lze ve stráni najít dodnes). Po dobu natáčení byl most pro dopravu uzavřen a přepravu osob a silničních vozidel přes Vltavu zajišťoval přívoz a motorová loď "Solidarita". Reprodukce fotografie z května 1968. Foto Antonín Dvořák.


DAVLE
DAVLE

Pohled na Davli ve směru k Měchenicím. V pravé části fotografie je dobře patrný areál jedné z davelských cihelen. Na nábřeží zrovna stojí malý lunapark. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Celkový pohled na soutok Vltavy a Sázavy v Davli. Ve směru ke Štěchovicím právě směřuje parník "Primátor Dittrich" (1891-1951). Reprodukce dobové pohlednice z přelomu 20. a 30. let 20. století. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Soutok Vltavy a Sázavy v Davli. Od přístaviště v Sázavě právě odplouvá paroloď "Smíchov". V levé části fotografie se rozkládá hotel U Topolů s plovárnou. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1937. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Dosti nezvyklý pohled od obce Sázava na soutok Vltavy a Sázavy v Davli . Vlevo, zcela dole, stojí hotel U Topolů. V pozadí je u silnice pěkně patrný jeden z davelských lomů. Po Vltavě právě proplouvá jeden z vorových pramenů. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 30. let. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Davelské kamenolomy, rozkládající se na levém vltavském břehu, byly otevřeny v roce 1841. Největší z nich byl tzv. "Skučkův" kamenolom (dnešní sjezd z nového betonového mostu). Těžba zde byla zastavena až v roce 1966. Reprodukce dobové pohlednice z počátku 20. století. Foto Antonín Ferdinand Wanner. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Soutok Vltavy a Sázavy v Davli. Reprodukce dobové pohlednice z konce 30. let. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


SÁZAVA U DAVLE
SÁZAVA U DAVLE

Pohled na osadu Sázava a restauraci U Topolů. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1940. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


DAVLE
DAVLE

Celkový pohled na rozvodněný soutok Vltavy a Sázavy v Davli při velké jarní ledové dřenici na jaře 1940. Reprodukce dobové pohlednice. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


SÁZAVA U DAVLE
SÁZAVA U DAVLE

Pohled na Sázavu u Davle od davelského kamenolomu, který se rozkládal na protějším břehu. Dnes je v těchto místech sjezd z nového silničního mostu. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1931. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


SÁZAVA U DAVLE
SÁZAVA U DAVLE

Budova hotelu "U Topolů" v Sázavě u Davle. Tato pěkná vilka stojí dodnes, hotel s restaurací a plovárnou v ní už však dávno nenajdete. Při podivném pokusu o rekonstrukci provedeném v prvních letech 2. tisíciletí byl celý objekt obehnán vysokým železným plotem a v současnosti je místními obyvateli s oblibou nazýván "výběh pro žirafy". Reprodukce dobové pohlednice z let 1935 - 1936. Foto Josef Dvořák. Archiv V.P.


SÁZAVA U DAVLE
SÁZAVA U DAVLE

Soutok Vltavy a Sázavy v Davli při pohledu z levého břehu směrem k obci Sázava. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1924. Archiv V.P.