VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Cholín


CHOLÍN
CHOLÍN

Pohled na Cholín z východního úbočí Dubového vrchu. Dole u vody stojí budova Weidenthalerova hostince. Nahoře, na planině, se rozkládá statek stavebního inženýra, publicisty a politika Josefa Záruby - Pfeffermanna. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


CHOLÍN
CHOLÍN

Partie na Vltavě nad Cholínem. Na levém břehu se tyčí vrch Hájek. V říční zákrutě v pozadí se vléval do Vltavy Hubenovský potok, u jehož ústí stával mlýn Bukevnice. V současnosti těmto místům dominuje silniční most, postavený zároveň se Slapskou přehradou. Pohled z pravého břehu proti proudu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


CHOLÍN
CHOLÍN

Společně s nově budovanou Slapskou přehradou byl na Cholíně, na místě někdejšího přívozu, vybudován i nový most. Reprodukce dobové fotografie z počátku 50. let. Archiv Petr Hýžďal.


CHOLÍN
CHOLÍN

Nový most na Cholíně. V dnešní době není zcela bez zajímavosti, že most tehdy nesl jméno Julia Fučíka. Reprodukce dobové pohlednice z 2. ½ 50. let. Archiv V.P.


CHOLÍN
CHOLÍN

Cholínský přívoz. Pohled proti proudu z pravého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


CHOLÍN
CHOLÍN

Přívoz a Weidenthalerův hostinec na Cholíně při pohledu z pravého břehu. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


CHOLÍN
CHOLÍN

V roce 1860 byl starý mlýn na Cholíně přestavěn na přádelnu, která v roce 1892 vyhořela. V roce 1900 koupil cholínský statek podnikatel Alfred Roth. Továrnu přestavěl a zřídil zde koželužnu, která zanikla při hospodářské krizi ve 30. letech. Zbořena byla několik let před 2. svět. válkou. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


CHOLÍN
CHOLÍN

Pohled na Rothovu koželužnu na Cholíně z říční navigace na pravém břehu - pohled proti proudu. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.


CHOLÍN
CHOLÍN

Torzo Rothovy koželužny na Cholíně. Továrna nepřežila hospodářskou krizi a byla zbourána již před druhou světovou válkou. Za továrnou je dobře patrná již připravená parcela, na které v brzké době vyroste vila pana doktora Konečného. Reprodukce fotografie pořízené v 2. pol. 30. let - foto Ing. J. Havelka. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


BUKEVNICE
BUKEVNICE

Pohled z pravého břehu na ústí Hubenovského potoka do Vltavy a jemu přilehlou samotu a mlýn Bukevnice. Reprodukce fotografie z konce 20. let. Archiv městského muzea Netvořice.