VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Červená nad Vltavou


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Kostel v Červené n./ Vlt. od severu. V pozadí, na protějším břehu, stojí Staňkova restaurace. Z těchto míst se již řeka hnala do pověstných Červenských proudů a dále ke královskému hradu Zvíkovu. Reprodukce dobové pohlednice z 2. pol. 20. let. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Takto viděli kostelík se zvonicí a hřbitovem projíždějící vodní turisté ze svých plavidel. Reprodukce fotografie asi z roku 1955. Archiv Dr. Jiřího Havelky.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Červený kostelík v Červené n./Vlt. byl postaven zřejmě již v roce 1190. Před napuštěním Orlické přehrady byl údajně "rozebrán" a přenesen o 100 m dále a 30 m výše nad hladinu dnešní přehrady. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled na již zčásti pobořený kostel v Červené n./Vlt. z levého břehu. V současnosti je dosti zažitý názor, že kostel v Červené byl rozebrán a přenesen o něco výše do svahu na místo, kde stojí dnes. Ve skutečnosti byl však původní kostel rozbořen, stejně jako všechny ostatní budovy v záplavové zóně, a pouze některé bloky jeho zdiva byly použity při stavbě kostela současného. Například zvonice byla kompletně demolována odstřelem dne 12.12.1960 a dnešní zvonice je vlastně jen její replikou. Reprodukce dobové fotografie roku 1960. Archiv občanského sdružení Prokop.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohřeb pana presidenta Antonína Rozsypala, který byl za první republiky naším guvernérem na Podkarpatské Rusi. Ten Červenou často navštěvoval a nakonec zde prožil i své poslední dny. Pohřben byl na hřbitově v Červené dne 8.5.1937. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.

  Zde ke shlédnutí novinový článek popisující pohřeb A. Rozsypala, uveřejněný v dobovém tisku.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Červená nad Vltavou od severu. Vlevo v pozadí - Souhradova restaurace, vpravo - Staňkův penzion. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled na Honsův mlýn z viaduktu z pravého břehu. K jezu se právě blíží jeden z vltavských vorů. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled ze železničního viaduktu v Červené nad Vltavou směrem proti proudu na Honsův mlýn s jezem a na penzion pražských policejních zaměstnanců. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1929. Archiv Zdeňka Hamra.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Železniční viadukt na Červené během právě probíhající montáže ocelové konstrukce mostovky. Stavba mostu započala v listopadu 1886 podle projektu inženýrů Meltzera a Husseho. Montáž ocelové konstrukce o hmotnosti 970 tun, vyrobené První českomoravskou strojírnou v Praze, začala v březnu 1889. Most byl dokončen v říjnu 1889 a stal se druhou nejvyšší mostní stavbou v Rakousku. Reprodukce fotografie z roku 1889. Foto Jindřich Eckert.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Příhradová konstrukce viaduktu v Červené byla a je cílem vycházek a obdivu mnoha výletníků. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Železniční viadukt v Červené nad Vltavou byl zbudován v letech 1886-1889. V době svého dokončení to byl nejvyšší most v českých zemích. Jeho výška od hladiny Vltavy k úrovni kolejí byla 67,4 metru. Při jeho stavbě bylo spotřebováno přes 330 000 nýtů a náklady na výstavbu se vyšplhaly k částce 510 000 zlatých. První vlak zde slavnostně projel 20.11.1889. Stavení, stojící nejníže u vody, je Honsův mlýn. Nad ním, zcela vpravo, je pension vybudovaný v roce 1928 a nazývaný "Skleněný zámeček". Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled na terasu pensionu Skleněný zámeček. V pozadí se pne železniční viadukt. Upřímně řečeno si celkem nedovedu představit jak si hosté pensionu užívali dny klidu s železničním viaduktem v bezprostřední blízkosti. Při průjezdu vlaku přes viadukt je to totiž poměrně slušný rachot, který je i dnes zcela zřetelně slyšet až v Podolsku. No asi to tenkrát nikomu nevadilo...? Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled na Červenou od severu. Vlevo - Souhradova (později Pazourkova) restaurace s přívozem. Trochu dále na levé straně se nalézá schwarzenberská myslivna (postavená v pol. 19. stol. v pseudogotickém slohu) a úplně v pozadí se klene červenský viadukt. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Takto nějak vypadala Souhradova výletní restaurace v Červené někdy kolem roku 1935. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled do Vltavského údolí u Červené z levého břehu. Stavení vpravo je Souhradova výletní restaurace. Údolí v pozadí dnes tvoří hlubokou zátoku. Ani jedno z těchto stavení v současnosti neexistuje. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1909. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Souhradova výletní restaurace v Červené n./Vlt. s přívozem přez řeku ještě před rozsáhlou přestavbou, která proběhla v 2. polovině 30. let 20. století. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pazourkův pension (dříve Souhradova restaurace) v Červené nad Vltavou byl i v poválečných letech oblíbeným letoviskem. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pazourkův (dříve Souhradův) pension si na nezájem rekreantů nemohl stěžovat ani v době 2. světové války. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled od vody na Skleněný zámeček - tehdy už však ozdravovnu Vltava. Reprodukce dobové pohlednice z 50. let. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled na mohutný viadukt v Červené n./Vlt. z terasy Skleněného zámečku. Reprodukce dobové pohlednice z let 2. svět. války. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled ve směru proti proudu řeky na červenský viadukt a pod ním stojící mlýn. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Celkový pohled na údolí pod červenským viaduktem i s vlakem přijíždějícím od Písku. Reprodukce dobové pohlednice z 1/2 30. let. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Vory proplouvající pod červenským viaduktem. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Stádo krav, popásajících se na levém vltavském břehu, nedaleko červenského viaduktu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled z levého břehu na jez Honsova mlýna a ozdravovnu pražských policejních zaměstnanců zvanou Skleněný zámeček. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Návštěvníci Skleněného zámečku při vycházce k řece. V pozadí je dobře patrný Honsův mlýn. Reprodukce dobové fotografie pořízené asi na přelomu 20. a 30. let. minulého stol. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Za první republiky se stalo z Červené poměrně oblíbené letovisko, což dokládá i fakt, že se zde nalézaly 4 pensiony s restauracemi. V roce 1928 si zde dokonce vystavěl svou vilku "Boženku" člen orchestru Národního divadla Václav Frabša. Na fotografii je to ten dům vlevo. Hned vedle stála budova poříčního dozorství a jestě dále stála cihlová schwarzenberská hájenka (na snímku z ní vykukuje jen kousek u pravého okraje). Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Vila Božena v Červené nad Vltavou s vyvěšenou českou státní vlajkou při pohledu z levého břehu. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Partie na Vltavě v Červené mezi viaduktem a přívozem. Na levém břehu je dobře patrný Váňův pension. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Pohled na Váňův pension těsně před dokončením. Ještě je potřeba dokončit terénní práce kolem budovy a provoz může začít. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1940. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

U přívozu na levém břehu, přímo naproti Souhradově restauraci, stával Staňkův pension a restaurace. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv Zdeňka Hamra.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Červená v roce 1928 v době budování pensionu Skleněný zámeček. Reprodukce dobové pohlednice. Archiv V.P.


ČERVENÁ n./Vlt.
ČERVENÁ n./Vlt.

Vltavský jez s vorovou propustí na Červené při pohledu z levého břehu. Foto Emil Lášek / 1934. Archiv Radana Láška.